ข้อคิดจาก ดร.ไมตรี เต็มศิริพงศ์ แห่งสวนเสือศรีราชา
  AREA แถลง ฉบับที่ 460/2560: วันจันทร์ที่ 04 ธันวาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในระหว่างวันเสาร์ที่ 18 - อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 อ.ปัทมา จันทรานุกูล กรรมการอำนวยการ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในนามกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ได้พาคณะนักศึกษาหลักสูตรประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ(https://goo.gl/p2Sdmt) ไปดูงานสวนเสือศรีราชา ได้รับการต้อนรับจาก ดร.ไมตรี เต็มศิริพงศ์ ประธานฯ ให้ข้อคิดหลายเรื่องโปรดดูวิดิโอข้างท้าย

หุ่นยนต์จะมาแทนมนุษย - ดร.ไมตรี เต็มศิริพงศ์ คลิก: https://goo.gl/RFucaZ

 

รถไฟจากจีนทำไทยเจริญ - ดร.ไมตรี เต็มศิริพงศ์ คลิก: https://goo.gl/NW24Vu

 

ประชากรลดกับอนาคตอสังหาฯ - ดร.ไมตรี เต็มศิริพงศ์ คลิก: https://goo.gl/g2V9Cb

 

กลยุทธ์สร้างคนแห่งอนาคต - ดร.ไมตรี เต็มศิริพงศ์ คลิก: https://goo.gl/ufLNwH

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 919 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved