MAREC' 18-ดูงานอสังหาริมทรัพย์มาเลเซีย
  AREA แถลง ฉบับที่ 14/2561: วันจันทร์ที่ 08 มกราคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI Thai) จะจัดไปประชุม MAREC'18-ดูงานอสังหาริมทรัพย์มาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2561 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (https://goo.gl/eq3oe8) โดยที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิฯ และประธานสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วม โดยมีรายละเอียดเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้:

กำหนดการ

พฤ 1 มีนาคม

08:30 เดินทางจากกรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง)

11:50 เดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ และรับประทานอาหารกลางวัน

15:00 เยี่ยม JPPH กรมควบคุมธุรกิจนายหน้า-พัฒนาอสังหาฯ ณ ปุตราจายา

 

ศ-ส 2-3 มีนา

09:00-17:30 ร่วมประชุมประจำปีสมาคมนายหน้าอสังหาฯ มาเลเซีย มีผู้เข้าร่วมราว 500 คน พร้อมวิทยากรชั้นนำมากมาย รวมทั้งพบปะนายกสมาคมนายหน้า 10 ประเทศอาเซียน บางหน่วยงานสามารถออกบูธแนะนำหน่วยงาน/สินค้าและสร้างเครือข่าย

 

อ 4 มีนาคม

รถบัสพาดูงานโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ และเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ 21:45 น.

 

พ 7 มีนาคม

16:00   สรุปผลการดูงาน ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

17:30   พบกับวิทยากรที่มากความรู้-ประสบการณ์ต่างประเทศ

19:00   รับประทานอาหารค่ำ Networking และคาราโอเกะ

21:00   ปิดงาน

 

ค่าใช้จ่าย

4 วัน 3 คืน และรวมงานสัมมนาที่กรุงเทพมหานครในภายหลังอีก 1 ครั้ง ท่านละ 29,500 บาท โดยรวมค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ถ้าลงทะเบียนหลัง 26 มกราคม เพิ่มอีก 2,000 บาท) ค่าเครื่องบิน ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ดูงาน ค่ารถ ค่าที่พัก (โรงแรมอีสติน แต่ถ้าพักเดี่ยวเพิ่มอีก 4,500 บาท) สำหรับท่านที่จะออกบูธ ค่าบูธ (ขนาดประมาณ 3x3 เมตร) เป็นเงิน 26,000 บาท

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. ต่อนายหน้า/ผู้ประเมินฯ: โอกาสเชื่อมเครือข่ายธุรกิจกับบริษัทนายหน้าท้องถิ่นและประเทศอื่นในอาเซียน

2. ต่อนักพัฒนาอสังหาฯ: เพิ่มช่องทางขายสินค้าผ่านนายหน้ามาเลเซียและนายหน้าประเทศอื่นในอาเซียน

3. ต่อนักลงทุน: สามารถเข้าใจตลาดอสังหาริมทรัพย์มาเลเซีย เพื่อประกอบการวางแผนการลงทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณมนต์ธิดา เรียบเรียง ผู้ประสานงาน โทร. 02.295.3905 ต่อ 104 สมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานจัดงาน


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 907 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved