ดร.โสภณไปประชุม PRRES โอ๊กแลนด์ นิวซีแลนด์
  AREA แถลง ฉบับที่ 31/2561: วันพุธที่ 17 มกราคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

             ในระหว่างวันพุธที่ 17- 24 มกราคม 2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในนามของผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะไปร่วมประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์เอเซียแปซิฟิค (Pacific Rim Real Estate Society โดยมีชื่อย่อว่า PRRES) ณ นครโอ๊กแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์  การประชุมครั้งนี้จะเป็นศูนย์รวมของอาจารย์ด้านอสังหาริมทรัพย์และการประเมินค่าทรัพย์สินจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก

             ดร.โสภณ เคยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคม PRRES ณ กรุงเทพมหานครในปี 2547 หรือเมื่อราว 14 ปีก่อน โดยในครั้งนั้น ดร.โสภณ รับหน้าที่ในการจัดรวบรวมเอกสารวิชาการประกอบการนำเสนอในงานดังกล่าว

 


รูปภาพคราวจัดประชุม ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2547


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 877 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved