การประชุม PRRES 2018
  AREA แถลง ฉบับที่ 36/2561: วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

             ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในนามของผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะไปร่วมประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์เอเซียแปซิฟิค (Pacific Rim Real Estate Society โดยมีชื่อย่อว่า PRRES) ณ มหาวิทยาลัยโอ้กแลนด์ นครโอ๊กแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ การประชุมครั้งนี้จะเป็นศูนย์รวมของอาจารย์ด้านอสังหาริมทรัพย์และการประเมินค่าทรัพย์สินจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก
             ดร.โสภณ เคยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคม PRRES ณ กรุงเทพมหานครในปี 2547 หรือเมื่อราว 14 ปีก่อน โดยในครั้งนั้น ดร.โสภณ รับหน้าที่ในการจัดรวบรวมเอกสารวิชาการประกอบการนำเสนอในงานดังกล่าว นอกจากนั้นบยังเข้าร่วมและนำเสนอบทความทางวิชาการหลายครั้ง เช่น ปี 2547 ณ นครไครส์เชิร์ช ปี 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และอื่นๆ


             โปรดดูบรรยากาศการเปิดงานได้ตาม link นี้ https://goo.gl/omVLjS

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 733 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved