ดร.โสภณ ไปสอนถึงประเทศยูกันดา
  AREA แถลง ฉบับที่ 48/2561: วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันเสาร์ที่ 27 มกราคม - วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะไปสอนวิชาการประเมินค่าทรัพย์สินด้วยแบบจำลองทางสถิติ (Computer-Assisted Mass Appraisal หรือ CAMA) ที่กรุงคัมปาลา ประเทศยูกันดา โดยคำเชิญของ Kampala Capital City Authority (KCCA)

            ที่ผ่านมา โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้เคยไปจัดการศึกษาด้านประเมินค่าทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ ณ ประเทศกัมพูชา เนปาล เวียดนาม อินโดนีเซีย และอื่น ๆ รวมทั้งไปร่วมในการบรรยายในงานสัมมนาระหว่างประเทศต่าง ๆ ปีละหลายครั้งเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยที่มีความรู้ทางด้านการประเมินค่าทรัพย์สินตามมาตรฐานสากล

ดูวิดิโอ fb Live คลิกที่ลิงค์นี้: https://goo.gl/H9WMYW

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,116 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved