โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยไปสอนที่ยูกันดา
  AREA แถลง ฉบับที่ 50/2561: วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          มาดูบรรยากาศการเปิดงานสอนประเมินค่าทรัพย์สิน ณ กรุงคัมปาลา ประเทศยูกันดาของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

          ในระหว่างวันจันทร์ที่ 29 มกราคม - วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ไปสอนวิชาการประเมินค่าทรัพย์สินด้วยแบบจำลองทางสถิติ (Computer-Assisted Mass Appraisal หรือ CAMA) ที่กรุงคัมปาลา ประเทศยูกันดา ตามคำเชิญของ Kampala Capital City Authority (KCCA)

มาดูบรรยากาศการเปิดงานและการสอนวันแรก คลิก: https://goo.gl/Pq2G1Y

           อนึ่งที่ผ่านมา โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้เคยไปจัดการศึกษาด้านประเมินค่าทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ ณ ประเทศกัมพูชา เนปาล เวียดนาม อินโดนีเซีย และอื่น ๆ รวมทั้งไปร่วมในการบรรยายในงานสัมมนาระหว่างประเทศต่าง ๆ ปีละหลายครั้งเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยที่มีความรู้ทางด้านการประเมินค่าทรัพย์สินตามมาตรฐานสากล


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 668 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved