รู้จักยูกันดาเบื้องต้น ผ่านตา ดร.โสภณ
  AREA แถลง ฉบับที่ 55/2561: วันพุธที่ 31 มกราคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตามที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้ไปสอนวิชาการประเมินค่าทรัพย์สินด้วยแบบจำลองทางสถิติ ณ กรุงคัมปาลา ประเทศยูกันดา โดยการว่าจ้างของรัฐบาลยูกันดา โดยงบประมาณของธนาคารโลก ดร.โสภณ ได้พบเห็นชีวิตและสังคมยูกันดาใน 3 วันแรก จึงถ่ายทอดผ่านคลิปมาให้ชม เผื่อมีโอกาสบุกตลาดนี้บ้าง

วันแรกที่ยูกันดา https://goo.gl/H9WMYW

 

3 วันแรกในกรุงคัมปาลา https://goo.gl/phsDHV

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 903 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved