20 อันดับบ้าน-คอนโดขายดี
  AREA แถลง ฉบับที่ 61/2561: วันศุกร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            โครงการขายดีสามารถพิจารณาได้จากอัตราการขาย มาดูกันว่าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสินค้าขายดีมีอะไรบ้างใน 20 อันดับแรก

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้เปิดเผยถึง 20 อันดับสินค้าขายดี แยกตามทำเล ประเภทบ้านและระดับราคาผ่าน FB Live รายวัน ณ เวลา 11:00 น ทุกวัน โดยในวันนี้เปิดเผยไว้ตาม link ต่อไปนี้

ดูวิดิโอ fb live ได้ที่: https://goo.gl/uy94qf

 

สำหรับสินค้าขายดีแยกตามทำเล ประเภทสินค้า และระดับราคา 20 อันดับแรก มีดังนี้:

อย่าลืมติดตาม FB Live ของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ได้ในเวลา 11:00 น ทุกวัน ที่ www.facebook.com/dr.sopon4


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,062 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved