ดร.โสภณ จัดชุมนุมใหญ่ 10 ก.พ.
  AREA แถลง ฉบับที่ 64/2561: วันอาทิตย์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

เพื่อเรียกร้องความสมานฉันท์ และร่วมกันต่อสู้กับอวิชชาโดยร่วมสร้างสรรค์ปัญญา และรวมพลคนรู้ใจ ดร.โสภณ จึงจัดชุมนุมใหญ่ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ร่วมงานจะได้แจกอาหารฟรีพร้อมคูปองของมูลค่า 300 บาท แจกฟรี

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) จะจัดชุมนุมใหญ่นักศึกษาเก่าหลักสูตร AP101 การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ หลักสูตรรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ทุกรุ่น ร่วมชุมนุมเพื่อเลี้ยงจบหลักสูตรรุ่นที่ 27 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ตั้งแต่เวลา 18:00 น เป็นต้นไป

ปกติงานประเภทนี้นักศึกษาเก่าต้องช่วยซื้อโต๊ะ แต่งานนี้ฟรี เพราะค่าเล่าเรียนที่จ่ายไว้ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่น 26 รวมค่างานเลี้ยงนี้ด้วยแล้ว แถมผู้มา ยังจะได้หนังสือ “การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย” มูลค่า 300 บาทฟรีอีกด้วย งานนี้มีแต่ให้ โรงเรียนนี้มีแต่ให้เพราะถือคติว่า Knowledge Is Not Private Property. นักศึกษาเก่าที่มาร่วมยังจะได้มีโอกาส Networking กับรุ่นอื่นๆ ได้ด้วยเพื่อร่วมกันพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

นักศึกษาศิษเก่าที่สนใจเข้าร่วม โปรดจองที่นั่งฟรีที่ คุณทัศนีย์ ทิมา โทร. 02.295.3905 ต่อ 113 ด่วน หรือ email: training@trebs.ac.th


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,164 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved