ย่ำเท้าไปสอนที่กรุงกัมปาลา
  AREA แถลง ฉบับที่ 69/2561: วันอังคารที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

ในระหว่างวันจันทร์ที่ 29 มกราคม - วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย ในฐานะผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ไปสอนวิชาการประเมินค่าทรัพย์สินด้วยแบบจำลองทางสถิติ (Computer-Assisted Mass Appraisal หรือ CAMA) ที่กรุงกัมปาลา ประเทศยูกันดา ตามคำเชิญของ Kampala Capital City Authority (KCCA) ณ Uganda Management Institute

ต่อไปนี้เป็นการเดินไปสอนระหว่างโรงแรมที่พักกับสถาบันทึ่สอน ระยะทาง 800 เมตร เป็นระยะเวลา 10 นาที ไม่จำเป็นต้องขึ้นรถเพราะไม่ไกล ได้ออกกำลังกาย ได้ดูชีวิตรอบข้าง

ดูคลิปได้ที่นี่ https://goo.gl/sh54Gr

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 700 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved