ตื่นจากความฝันหวานที่ว่าเศรษฐกิจดีของ ดร.สมคิด
  AREA แถลง ฉบับที่ 74/2561: วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

เมื่อวานนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2561) มีรายงานข่าวว่า ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ให้ความหวังเป็นอย่างสูงต่อเศรษฐกิจของไทย แต่ ดร.โสภณ ‘มองต่างมุม’ ให้สังคมได้ตระหนักถึงปัญหาของชาติ โดย ดร.โสภณ ได้ FB Live ในเช้าวันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2561) เรื่อง “ตื่นจากความฝันหวานที่ว่าเศรษฐกิจดีของ ดร.สมคิด” ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ดูวิดิโอ fb Live ได้ที่ลิงค์นี้: https://goo.gl/AyzuWR


โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่:

2561
2560

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,389 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved