ดร.โสภณ บรรยายพิเศษให้สมาคมผู้ประเมินฯ ยูกันดา
  AREA แถลง ฉบับที่ 75/2561: วันศุกร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รับเชิญจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศยูกันดา (Institution of Surveyors Uganda) ให้บรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินของโลก ณ โรงแรม Hotel Africana โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 ท่าน ทั้งนี้ ดร.โสภณ อยู่ระหว่างการสอนวิชาการประเมินค่าทรัพย์สิน Computer-assisted Mass Appraisal (CAMA) ให้กับ Kampala Capital City Authority (หรือ กทม. ของยูกันดา) โดยการสนับสนุนของธนาคารโลก ณ กรุงกัมปาลา ประเทศยูกันดาในขณะนี้

ดูวิดิโอได้ที่ลิงค์นี้: https://goo.gl/VuQWDc
 
 
 

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 971 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved