บ้าน-คอนโด แบบนี้ ห้ามสร้าง ขายยาก
  AREA แถลง ฉบับที่ 76/2561: วันศุกร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ ออกโรงเตือนผู้ประกอบการพัฒนาที่ดิน บ้านและอาคารชุดบางทำเล ไม่ควรสร้างเพราะขายได้ยาก และยังเหลืออีกมาก ขืนสร้างเพิ่มอาจเกิดปัญหาในการขายได้

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลฯ ได้สำรวจตลาดที่อยู่อาศัยเกือบ 2,000 โครการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพบว่าโครงการบางประเภทไม่ควรสร้างเด็ดขาด เพราะขายได้ช้าและยังเหลืออยู่อีกมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้:

            อันดับที่ 1 ทำเล A2: บางขัน คลองหลวง บ้านเดี่ยว ระดับราคา 5.001-10.000 ล้านบาทต่อหน่วย มีทั้งหมด 101 หน่วย ขายได้เพียง 0 หน่วย ยังเหลือขายอีก 101 หน่วย หรือยังเหลืออยู่ 100% ยังขายไม่ได้  

            อันดับที่ 2 ทำเล N7: ลาดหลุมแก้ว บ้านแฝด ระดับราคา 3.001-5.000 ล้านบาทต่อหน่วย มีทั้งหมด 56 หน่วย ขายได้เพียง 1 หน่วย ยังเหลือขายอีก 55 หน่วย หรือยังเหลืออยู่ 98% มีมูลค่าที่ขายได้เพียง 3 ล้านบาท หรือประมาณว่าขายได้เพียงเดือนละ 1.8%

            อันดับที่ 3 ทำเล K1: พระราม 2 กม.1-10 บ้านแฝด ระดับราคา 5.001-10.000 ล้านบาทต่อหน่วย มีทั้งหมด 104 หน่วย ขายได้เพียง 1 หน่วย ยังเหลือขายอีก 103 หน่วย หรือยังเหลืออยู่ 99% มีมูลค่าที่ขายได้เพียง 7 ล้านบาท หรือประมาณว่าขายได้เพียงเดือนละ 0.0%

            อันดับที่ 4 ทำเล A4: รังสิต คลอง 1-7 ที่ดินจัดสรร ระดับราคา >20.000 ล้านบาทต่อหน่วย มีทั้งหมด 36 หน่วย ขายได้เพียง 2 หน่วย ยังเหลือขายอีก 34 หน่วย หรือยังเหลืออยู่ 94% มีมูลค่าที่ขายได้เพียง 50 ล้านบาท หรือประมาณว่าขายได้เพียงเดือนละ 0.5%

            อันดับที่ 5 ทำเล H8: บางนา ตราด กม.10-30 ที่ดินจัดสรร ระดับราคา 1.001-2.000 ล้านบาทต่อหน่วย มีทั้งหมด 46 หน่วย ขายได้เพียง 2 หน่วย ยังเหลือขายอีก 44 หน่วย หรือยังเหลืออยู่ 96% มีมูลค่าที่ขายได้เพียง 3 ล้านบาท หรือประมาณว่าขายได้เพียงเดือนละ 0.6%

            อันดับที่ 6 ทำเล A2: บางขัน คลองหลวง ตึกแถว ระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาทต่อหน่วย มีทั้งหมด 62 หน่วย ขายได้เพียง 2 หน่วย ยังเหลือขายอีก 60 หน่วย หรือยังเหลืออยู่ 97% มีมูลค่าที่ขายได้เพียง 5 ล้านบาท หรือประมาณว่าขายได้เพียงเดือนละ 0.3%

            อันดับที่ 7 ทำเล K3: มหาชัย เศรษฐกิจ ตึกแถว ระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาทต่อหน่วย มีทั้งหมด 117 หน่วย ขายได้เพียง 2 หน่วย ยังเหลือขายอีก 115 หน่วย หรือยังเหลืออยู่ 98% มีมูลค่าที่ขายได้เพียง 6 ล้านบาท หรือประมาณว่าขายได้เพียงเดือนละ 0.3%

            อันดับที่ 8 ทำเล N7: ลาดหลุมแก้ว บ้านเดี่ยว ระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาทต่อหน่วย มีทั้งหมด 124 หน่วย ขายได้เพียง 2 หน่วย ยังเหลือขายอีก 122 หน่วย หรือยังเหลืออยู่ 98% มีมูลค่าที่ขายได้เพียง 6 ล้านบาท หรือประมาณว่าขายได้เพียงเดือนละ 0.9%

            อันดับที่ 9 ทำเล H8: บางนา ตราด กม.10-30 ห้องชุด ระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาทต่อหน่วย มีทั้งหมด 77 หน่วย ขายได้เพียง 3 หน่วย ยังเหลือขายอีก 74 หน่วย หรือยังเหลืออยู่ 96% มีมูลค่าที่ขายได้เพียง 9 ล้านบาท หรือประมาณว่าขายได้เพียงเดือนละ 0.4%

            อันดับที่ 10 ทำเล A5: รังสิต คลอง 7-16 บ้านเดี่ยว ระดับราคา 5.001-10.000 ล้านบาทต่อหน่วย มีทั้งหมด 89 หน่วย ขายได้เพียง 3 หน่วย ยังเหลือขายอีก 86 หน่วย หรือยังเหลืออยู่ 97% มีมูลค่าที่ขายได้เพียง 20 ล้านบาท หรือประมาณว่าขายได้เพียงเดือนละ 0.4%

            อันดับที่ 11 ทำเล H8: บางนา ตราด กม.10-30 ที่ดินจัดสรร ระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาทต่อหน่วย มีทั้งหมด 508 หน่วย ขายได้เพียง 4 หน่วย ยังเหลือขายอีก 504 หน่วย หรือยังเหลืออยู่ 99% มีมูลค่าที่ขายได้เพียง 12 ล้านบาท หรือประมาณว่าขายได้เพียงเดือนละ 0.5%

            อันดับที่ 12 ทำเล N4: บางบัวทอง บ้านเดี่ยว ระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาทต่อหน่วย มีทั้งหมด 210 หน่วย ขายได้เพียง 4 หน่วย ยังเหลือขายอีก 206 หน่วย หรือยังเหลืออยู่ 98% มีมูลค่าที่ขายได้เพียง 11 ล้านบาท หรือประมาณว่าขายได้เพียงเดือนละ 0.9%

            อันดับที่ 13 ทำเล A3: บางพูน บ้านเดี่ยว ระดับราคา >20.000 ล้านบาทต่อหน่วย มีทั้งหมด 60 หน่วย ขายได้เพียง 5 หน่วย ยังเหลือขายอีก 55 หน่วย หรือยังเหลืออยู่ 92% มีมูลค่าที่ขายได้เพียง 189 ล้านบาท หรือประมาณว่าขายได้เพียงเดือนละ 1.0%

            อันดับที่ 14 ทำเล E6: เจ้าคุณทหาร บ้านเดี่ยว ระดับราคา 10.001-20.000 ล้านบาทต่อหน่วย มีทั้งหมด 168 หน่วย ขายได้เพียง 5 หน่วย ยังเหลือขายอีก 163 หน่วย หรือยังเหลืออยู่ 97% มีมูลค่าที่ขายได้เพียง 98 ล้านบาท หรือประมาณว่าขายได้เพียงเดือนละ 1.5%

            อันดับที่ 15 ทำเล H9: บางนา-กม.30 ขึ้นไป ที่ดินจัดสรร ระดับราคา 3.001-5.000 ล้านบาทต่อหน่วย มีทั้งหมด 90 หน่วย ขายได้เพียง 5 หน่วย ยังเหลือขายอีก 85 หน่วย หรือยังเหลืออยู่ 94% มีมูลค่าที่ขายได้เพียง 20 ล้านบาท หรือประมาณว่าขายได้เพียงเดือนละ 0.9%

            อันดับที่ 16 ทำเล H2: แบริ่ง วัดด่าน บ้านเดี่ยว ระดับราคา >20.000 ล้านบาทต่อหน่วย มีทั้งหมด 50 หน่วย ขายได้เพียง 6 หน่วย ยังเหลือขายอีก 44 หน่วย หรือยังเหลืออยู่ 88% มีมูลค่าที่ขายได้เพียง 215 ล้านบาท หรือประมาณว่าขายได้เพียงเดือนละ 1.7%

            อันดับที่ 17 ทำเล A1: นวนคร คลองรพีพัฒน์ ตึกแถว ระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาทต่อหน่วย มีทั้งหมด 187 หน่วย ขายได้เพียง 6 หน่วย ยังเหลือขายอีก 181 หน่วย หรือยังเหลืออยู่ 97% มีมูลค่าที่ขายได้เพียง 17 ล้านบาท หรือประมาณว่าขายได้เพียงเดือนละ 0.7%

            อย่างไรก็ตาม ดร.โสภณ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ไม่ใช่ว่าทุกโครงการในกลุ่มนี้จะแย่เช่นเดียวกัน บางโครงการอาจดำเนินการได้ดีเป็นพิเศษ ดังนั้นผู้ที่สนใจซื้อที่อยู่อาศัยในกลุ่มนี้จึงต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจ

            การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ต้องลงทุนในความรู้และข้อมูลก่อน

ตอนที่ 1 ดูวิดิโอ fb Live ได้ที่ลิงค์นี้: https://goo.gl/Ge8nDR

 

ตอนที่ 2 ดูวิดิโอ fb Live ได้ที่ลิงค์นี้: https://goo.gl/Kujnpn

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 3,377 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved