ดร.โสภณ กับประเพณีตบเท้าอวยพร
  AREA แถลง ฉบับที่ 82/2561: วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ปกติเราเห็นแต่ผู้บริหารได้รับการ "ตบเท้าอวยพร" โดยลูกน้องที่ทั้งเด็กและแก่กว่าผู้บริหาร  แต่ ดร.โสภณ ปฏิวัติวัฒนธรรมใหม่พาเพื่อนร่วมงาน "ตบเท้าอวยพร" เด็ก ๆ


อวยพรแม่บ้าน ที่มา: https://goo.gl/mj81Mr

            ข้างต้นคือ Clip ที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ชวนเพื่อนร่วมงาน "ตบเท้า" อวยพรวันเกิดแม่บ้าน ดร.โสภณปฏิบัติจนเป็นปกติสุข คือ เมื่อถึงวันเกิดของเพื่อนร่วมงานคนใด ไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตจบใหม่จากรั้วมหาวิทยาลัยใด หรือเป็นผู้อาวุโสในศูนย์ข้อมูลฯ ของเรา ดร.โสภณ ก็จะพาคณะเพื่อนร่วมงานตั้งแต่ระดับบริหารไป "ตบเท้า" อวยพรถึงโต๊ะทำงานของเพื่อนร่วมงานนั้นๆ

            การ "ตบเท้า" อวยพรของ ดร.โสภณ และผู้บริหารศูนย์ข้อมูลฯ ต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อเป็นการให้ขวัญและกำลังใจแก่พวกเขา และเป็นการแสดงความขอบคุณพวกเขาที่อยู่ร่วมงานกันมาอย่างต่อเนื่อง การที่เพื่อนร่วมงานอยู่ร่วมงานกันนานๆ มาช่วยสร้างสรรค์การงานต่าง ๆ นั้น เป็นสิ่งพิสูจน์ชัดว่าพวกเขามีน้ำใจต่อที่ทำงาน ดังนั้นผู้บริหารจึงพึงไปแสดงความขอบคุณเนื่องในโอกาสวันเกิดของพวกเขา เผื่อพวกเขาจะอยู่ร่วมงานกันอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปคัดสรรคนใหม่ ๆ ซึ่งนอกจากเสียเวลาแล้ว ยังเสียทรัพยากรอีกด้วย

            อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่จะทำให้เพื่อนร่วมงานทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และยาวนานนั้น ไม่ได้อยู่แค่การ "ตบเท้าอวยพร" หรือการพาไปเลี้ยงวัดเกิดทุกวัน การมีชากาแฟโอวัลตินให้ดื่มฟรี หรือการดูแลจิตใจด้านอื่นๆ ทั้งหลายเป็นสำคัญ แต่อยู่ที่

            1. เราต้องจ่ายเงินเดือนที่สูงกว่าที่อื่นโดยเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งอื่น

            2. มีสวัสดิการที่แปลงเป็นตัวเงินได้มากเพียงพอ ให้สมน้ำสมเนื้อ สมเหตุผลที่เขาจะตัดสินใจทำงานด้วย

            3. และมีโอกาสเติบโตในการทำงาน โดยมีสมมติฐานว่าแม้ว่าวันหนึ่งบริษัทจะ "เจ๊ง" ไป เขาก็ยังมีโอกาสไปหางานดี ๆ ทำที่อื่นได้ เป็นต้น

            ศูนย์ข้อมูลฯ ของเราจึงไม่เพียงแต่ให้บริการข้อมูลที่ดี ลึก กว้างขวาง และเป็นกลางที่สุดเท่านั้น เรายังร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคมอีกด้วย

            มาดูภาพที่ผ่าน ๆ มากันครับ


อวยพรผู้อาวุโสของศูนย์ข้อมูลฯ ที่มา: https://goo.gl/CyhXW3

 


อวยพร ผช.กก.ผจก ที่มา: https://goo.gl/UciXKh

 


อวยพรวันเกิด สาวน้อยของเรา ที่มา: https://goo.gl/nKUqXK

 


อวยพรหนุ่มสูงใหญ่เป็นสง่า: ที่มา: https://goo.gl/NFC5jZ

 


อวยพรสาวนักวิจัย ที่มา: https://goo.gl/ijcpJ1

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 691 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved