ซินเจียหยู่อี่ ซินนี้ฮวกไช้
  AREA แถลง ฉบับที่ 89/2561: วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เนื่องในวันตรุษจีนหรือวันปีใหม่ของจีน ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะคนไทยเชื้อสายจีน ขอร่วมอวยพรทุกท่านว่า "ซินเจียหยู่อี่ ซินนี้ฮวกไช้" หรือแปลไทยว่า ปีใหม่ขอให้สมปรารถนา มีโชคลาภมั่งมี ที่สำคัญขอให้คุณงามความดีที่ทุกท่านได้ประกอบ โปรดดลบันดาลให้ท่านพบแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญยิ่งๆ ขึ้น รวยๆ เฮงๆ และแบ่งปันเพื่อสังคมยิ่งๆ ขึ้น ทำการดีๆ ใดๆ ได้สำเร็จสมความมุ่งมาดปรารถนา มีชีวิต มีครอบครัวที่สงบสุข ยั่งยืน สุขภาพแข็งแรง และร่วมกันพัฒนาประเทศชาติและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนร่วมชาติด้วยจิตใจที่เข้มแข็งแจ่มใส

            ซอง "อั้งเปา" ที่ดร.โสภณ แจกให้แก่เพื่อนร่วมงาน 120 คนของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ที่ ดร.โสภณ เป็นประธาน เพื่อเป็นขวัญถุง เป็นขวัญและกำลังใจแด่ทุกท่าน ส่วนโบนัส แจกในเดือนมีนาคม และการขึ้นเงินเดือนประจำปี ขึ้นปีละ 2 หนในรอบเดือนมีนาคม และเดือนตุลาคมของทุกปี

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 857 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved