บรรยากาศตรุษจีน ณ AREA
  AREA แถลง ฉบับที่ 91/2561: วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ซินเจียหยู่อี่ ซินนี้ฮวกไช้ แปลว่าปีใหม่นี้ขอให้สมปรารถนา เจริญงอกงาม ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส(www.area.co.th) ในฐานะคนไทยเชื้อสายจีน จึงได้จัดกิจกรรมแจกซอง "อั้งเปา" โดย "อั้งเปา" ที่ ดร.โสภณ แจกให้แก่เพื่อนร่วมงาน 120 คนของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส นั้นเพื่อเป็นขวัญถุง เป็นขวัญและกำลังใจแด่ทุกท่าน ส่วนโบนัส แจกในเดือนมีนาคม และการขึ้นเงินเดือนประจำปี ขึ้นปีละ 2 หนในรอบเดือนมีนาคม และเดือนตุลาคมของทุกปี

            ต่อไปนี้เป็นคลิปบรรยากาศการแจกอั้งเปาของศูนย์ข้อมูลฯ

ดูวิดิโอได้ที่ลิงค์นี้: https://youtu.be/4aGNbsC-9j0

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 829 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved