ดร.โสภณไปศรีลังกา
  AREA แถลง ฉบับที่ 97/2561: วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันอาทิตย์ที่ 18 - วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) จะเดินทางไปดูงาน ณ ประเทศศรีลังกา โดยส่วนหนึ่งจะไปร่วมจาริกแสวงบุญ และมีกำหนดการเข้าพบ ดร.ดาริน อดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติศรีลังกา เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในกรุงโคลอมโบ

            ที่ผ่านมาศูนย์ข้อมูลฯ ได้สำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงกาฏมาณฑุ กรุงจาการ์ตา กรุงพนมเปญ กรุงมะนิลา กรุงฮานอย นครโฮชิมินห์ซิตี้ โดยในแต่ละแห่งศูนย์ข้อมูลฯ สามารถสำรวจข้อมูลได้กว้างและลึกกว่าศูนย์ข้อมูลของแต่ละประเทศ และเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการวางแผนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ อีกด้วย ยิ่งกว่านั้นในเร็วๆ นี้ศูนย์ข้อมูลฯ มีแผนที่จะร่วมสำรวจกับ Kampala Capital City Authority (KCCA) ไปสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงคัมปาลาอีกด้วย โดยคาดว่าจะใช้เวลาสำรวจประมาณ 10 วัน

ดูคลิกวิดิโอคลิก: https://goo.gl/tmfFks

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 692 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved