ต่างชาติซื้ออสังหาฯ 113,280 ล้านบาทในปี 2560
  AREA แถลง ฉบับที่ 108/2561: วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            หลายท่านคงอยากทราบว่าต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นเงินเท่าไหร่ ซื้อที่ไหนมากที่สุด จะมีผลต่อประเทศไทย

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่าศูนย์ข้อมูลฯ สำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่ปี 2537 หรือเมื่อ 24 ปีก่อน เฉพาะในส่วนที่อยู่อาศัยสำรวจทั่วประเทศ ผลการสำรวจพบว่าเฉพาะตลาดที่อยู่อาศัยที่ซื้อขายในปี 2560 มีมูลค่าการขายโดยรวม และที่ให้ต่างชาติซื้อไปดังนี้:

            1. ตลาดที่อยู่อาศัยทั่วประเทศมีการซื้อขายกันถึง 576,396 ล้านบาท ในจำนวนนี้ 113,280 ล้านบาท ถูกซื้อโดยชาวต่างชาติ หรือราว 20% ถ้าประเทศไทยมีระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช่น ณ อัตรา 1% ก็จะได้ภาษีถึง 5,764 ล้านบาทแล้ว

            2. ชาวต่างชาตินิยมซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากที่สุด โดยมีมูลค่าสูงสุดถึง 83,170 ล้านบาทจากหุ้นค่าการซื้อขายที่อยู่อาศัยทั้งหมด 415,852 ล้านบาท ณ ปี 2560 หรือประมาณ 20% ของทั้งหมด

            3. ณ มูลค่า 415,852 ล้านบาทในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นมีส่วนแบ่งถึง 72% ของมูลค่าของที่อยู่อาศัย 576,396 ล้านบาทในปี 2560 เมื่อ 10 ปีก่อนศูนย์ข้อมูลฯ พบว่าการซื้อขายที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนเพียงครึ่งหนึ่งของทั่วประเทศ แต่ในภาวะที่เกิดการซบเซาในจังหวัดภูมิภาค จึงทำให้ส่วนแบ่งของเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

            4. ในทำนองเดียวกันมูลค่าการซื้อขายที่อยู่อาศัยในปี 2560 ในเขตกรุงเทพมหานครและมณฑลที่ชี้ถึง 83,170 ล้านบาทนั้น มีส่วนแบ่ง 74% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดทั่วประเทศที่ 113,280 ล้านบาท กรุงเทพมหานครจึงเป็นพื้นที่สำคัญที่ต่างชาติสนใจซื้อที่อยู่อาศัยมากที่สุดในประเทศไทย

            5. สำหรับอันดับสองของประเทศไทยก็คือเมืองพัทยา พบว่ามีการซื้อขายกันถึง 21,746 ล้านบาททั้งนี้ประมาณ 30% หรือ 6524 ล้านบาทเป็นการซื้อขายโดยชาวต่างชาติ จะเห็นได้ว่าเมืองอันดับสองมีส่วนแบ่งการซื้อขายที่อยู่อาศัยทั่วประเทศเพียง 4% เท่านั้น มูลค่าการซื้อขายในพัทยาเป็นเพียงส่วนน้อย ขนาดตลาดของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหญ่กว่าพัทยาถึง 19 เท่า อย่างไรก็ตามหากรวมมูลค่าการซื้อขายของจังหวัดชลบุรีทั้งหมดจะมีมูลค่าขนาดใหญ่กว่านี้มาก

            6. ส่วนเมืองอันดับสามคือภูเก็ต ซึ่งเมื่อ 10 ปีที่แล้วเป็นเมืองที่มีชาวต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์มากที่สุดเป็นอันดับสอง ณ ปี 2560 มีต่างชาติซื้อรวมทั้งหมด 5,448 ล้านบาท จากที่มีการซื้อขายทั้งหมด 18,161 ล้านบาท

            ในปัจจุบัน ต่างชาตินิยมซื้อสังหาริมทรัพย์โดยแต่เดิมมักเป็นชาวญีปุ่น ชาวยุโรป สแกนดิเนเวีย รัสเซีย และจีนในระยะหลัง การให้ต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ ไม่มีในข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามต่างชาติก็สามารถซื้อได้ หากมีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาบำรุงประเทศ

            ยิ่งกว่านั้นประเทศไทยยังขาดระบบฐานข้อมูลการซื้ออสังหาริทรัพย์โดยชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยที่ควรปรับปรุง

ดูวิดิโอ fb Live ได้ที่ลิงค์นี้: https://goo.gl/yJkgyn

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 5,109 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved