ต่อไปเราจะสู้เวียดนาม ลาว เขมร ยูกันดา ได้ไหม
  AREA แถลง ฉบับที่ 124/2561: วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ ได้ไปประเทศต่าง ๆ หลายแห่ง สิ่งหนึ่งที่น่าวิตกก็คือ ต่อไปเด็กไทยจะสู้ต่างชาติได้หรือไม่ ถ้าสู้ไม่ได้ แล้วไทยเราจะเป็นอย่างไร

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้จัดทำ FB Live เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เกี่ยวกับตลาดอนาคตของประเทศไทย จะสู้ต่างชาติโดยเฉพาะเวียดนาม ลาว เขมร ยูกันดา ได้หรือไม่ เราต้องเตรียมตัวกันอย่างไรดี เพื่อให้ชาติไทยของเรามีอนาคตที่ยั่งยืน

ดูวิดิโอ fb Live ได้ที่ลิงค์นี้: https://goo.gl/PMYrx2

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,782 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved