ดร.คณิศ แสงสุพรรณ มั่วหรือไม่?
  AREA แถลง ฉบับที่ 160/2561: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

                “เลขาอีอีซีย้ำไม่มีระบุในกม.ให้ต่างชาติเช่าทีนาน 99 ปี” อ้าว แล้วที่ นายกฯ และดร.สมคิด พูดเป็นคุ้งเป็นแควนั้น มาจากไหน อย่าบิดประเด็นเช่า 50+99 ปีเลย มีเจตนาเลี่ยงกฎหมายชัดๆ ดร.โสภณ ถาม บริหารประเทศมา 4 ปี ทำเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้ จนตรอกจนต้องขายแผ่นดินเลยหรือ พร้อมเปิดโปงการเปิดช่องให้ต่างชาติมาเช่าที่ในไทยในวันนี้แล้วเปิดโอกาสให้เช่าช่วงทำกำไรต่อได้อีก นี่เท่ากับปล่อยให้แร้งลงเมืองไทยชัดๆ

                เมื่อเร็วๆ นี้ มีข่าวว่า “(ดร.คณิศ แสงสุพรรณ) เลขาธิการ อีอีซี ย้ำ ร่าง พ.ร.บ. อีอีซี ไม่มีการเช่าที่ดิน 99 ปี แต่ระบุชัด ว่าการให้ต่างชาติเช่าที่ดินจะไม่เกิน การให้เช่าที่ดิน ที่อยู่ในพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ปี 2542” (https://goo.gl/Unu7NN) ดร.โสภณ พรโชคชัย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์โดยไปสำรวจวิจัยและประเมินมาทั่วโลก และเคยเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลังหลายประเทศ ตลอดจนเคยทำงานให้กับสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศทางด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องเห็นว่า การกล่าวของ ดร.คณิศ เช่นนี้เป็นการ “บิดเบือน” หรือไม่ เพราะที่ผ่านมาทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ ดร.สมคิด และรัฐมนตรีอื่นๆ ก็เคยพูดถึงการให้เช่าที่ดิน 99 ปีทั้งสิ้น

                ดร.คณิศ กล่าวว่า “ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. . . ไม่เคยมีการระบุให้มีการเช่าที่ดินนาน99 ปี แต่ได้ระบุชัดว่าการให้ต่างชาติเช่าที่ดินนั้นจะไม่เกิน การให้เช่าที่ดิน ที่อยู่ในพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ปี 2542 ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันที่ให้เช่า 50 ปี ขยายได้อีกไม่เกิน 50 ปี (รวมแล้ว 100 ปี) ดร.โสภณ ถามว่าการคิดแบบนี้เป็นการ “โมเม” หรือตีความแบบศรีธนญชัยหรือไม่

                คำว่า “ขยายได้อีก” ตาม พรบ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์ฯ นั้น ระบุชัดว่า “เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าแล้ว ผู้เช่าและผู้ให้เช่าอาจตกลงกันต่อระยะเวลา การเช่าออกไปอีกได้มีกําหนดไม่เกินห้าสิบปีนับแต่แต่วันที่ตกลงกันและต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นเป็นโมฆะ" (https://goo.gl/6HzRkq) กรณีนี้ก็เช่นกัน ต้องครบกำหนดระยะเวลาการเช่าแล้ว ไม่ใช่นึกจะต่อเมื่อไหร่ก็ได้ เช่น สัญญาแรกทำในวันนี้ สัญญาถัดมาทำในอีก 1-2 วัน หรือ 1-2 เดือน หรือ 1-2 ปีต่อมา กรณีนี้เข้าข่ายเลี่ยงกฎหมายอย่างชัดเจน

                ดร.โสภณ ถาม ดร.คณิศว่า เมื่อ 100 ปีก่อน (พ.ศ.2460) ที่ดินจัดสรรทำนาที่รังสิต ขายกันไร่ละ 20 บาท (จากราคาประมาณปี 2436 ที่ไร่ละ 4 บาท) 50 ปีต่อมา พ.ศ.2510 ราคาไร่ละ 40,000 บาท และ 100 ปีต่อมา พ.ศ.260 ราคา 3 ล้านบาท  หากเรา “ขายชาติ” โดยทำสัญญาปี 2460 เรามีปัญญาคิดได้หรือว่าต่อไปราคาจะขึ้นขนาดนี้ ค่าเช่าจะขึ้นขนาดไหน  มีแต่จะเสียเปรียบต่างชาติทั้งสิ้นหากให้เช่าระยะยาวๆ ออกไป  ดังนั้นคงจึงบอกว่านี่คือการ “ขายชาติ” ชัดๆ

                ถ้าร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. . .  โปร่งใสไม่ “ขายชาติ” จริงๆ ทำไมมาตรา 52 จึงต้องกำหนดให้เช่าช่วงได้อีก นี่เท่ากับปล่อยให้ต่างชาติเป็นแร้งมารุมทึ้งที่ดินไทย ตัวเองไม่ใช้แล้ว ก็ให้คนอื่น รวมทั้งคนไทยมาเช่าช่วงต่อจากต่างชาติ ขนาดที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ถ้าเกษตรกรรายใดไม่ทำเกษตรกรรมแล้ว ยังต้องคืนหลวง ถ้าต่างชาติมีเจตนามาทำธุรกิจจริง จะให้เช่าช่วงให้เขาทำกำไรทำไม

                นอกจากนี้ใน ร่าง พรบ.เขตพัฒนาพิเศษฯ นี้ยังระบุว่า “มิให้นำความในมาตรา 540 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 มาใช้บังคับ” ถ้า ดร.คณิศบอกว่า พรบ.เขตพัฒนาพิเศษฯ ก็ถือตาม พรบ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์ฯ แล้วจะไม่ให้นำ พรบ.นี้มาใช้ทำไม

                ดร.คณิศ ยังระบุว่า “หลายประเทศที่กำลังพัฒนาก็ทำ. . .เพื่อเป็นการจูงใจให้มาลงทุนในประเทศไทย” ดร.โสภณแสดงความสงสัยว่า ดร.คณิศ ไปฟังใครมา พวกบริษัทนายหน้าข้ามชาติ (โดยเฉพาะพวกที่พร้อมจะขายชาติตามนายฝรั่งของมัน) หรือไม่ ที่เนปาลที่ยากจนข้นแค้นที่ผมมาสำรวจวิจัยอยู่ ก็ไม่ได้จูงใจต่างชาติด้วยวิธีนี้ ขณะที่ “ลาวเลิก ‘ต่างชาติเช่าที่ดิน 99 ปี’ สวนทางไทย” (https://goo.gl/ej5khZ)

                ดร.โสภณ ย้ำว่า ถ้าผู้บริหารประเทศยังจะให้ต่างชาติซื้อหรือเช่าที่ดิน 99 ปีตามก้นจักรวรรดินิยมอเมริกา หรือเอาใจจักรวรรดินิยมจีนให้ได้ ก็ต้องกำหนดให้ผู้ซื้อ/ผู้เช่าต้องจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีละ 1-3% ของราคาราคาตลาด และในอีก 20 ปีข้างหน้า หากยกให้ทายาท ยังต้องเสียภาษีมรดกอีกมหาศาลมาย แต่ในไทยระบบภาษีที่ดินฯ และภาษีมรดก แทบไม่มีผลในทางปฏิบัติ ในสิงคโปร์ ต่างชาติซื้อบ้านได้แต่ต้องเสียภาษีซื้อ 15% ฮ่องกงเก็บ 30% โดยไทยไม่เก็บเลย อย่างนี้นี่เองที่เรากำลัง “ขายชาติ” ใช่ไหม

ดูวิดิโอ fb Live คลิกที่ลิงค์นี้: https://goo.gl/Tnq6sP

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,299 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved