คุณศิริบูรณ์สัมภาษณ์ ดร.โสภณ เรื่องภาษีที่ดินฯ
  AREA แถลง ฉบับที่ 172/2561: วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ แห่งรายการ "ช่วยคิดช่วยทำ" ช่อง 3 สัมภาษณ์ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยแบ่งออกเป็น 2 วันดังนี้:

ช่วยคิดช่วยทำ 19 มีนาคม 2561 (ตอนที่ 1) https://youtu.be/foH9edeZ7tg

 

ช่วยคิดช่วยทำ 20 มีนาคม 2561 (ตอนที่ 2) https://youtu.be/0JtvSwI5EOw

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 861 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved