ดร.โสภณ พบ รัฐมนตรีเมียนมา
  AREA แถลง ฉบับที่ 183/2561: วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อเวลา 14:00 น ของวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้นำเสนอแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แก่รัฐบาลเมียนมา ต่อ ท่านรัฐมนตรีกระทรวงขนส่ง ถนน อุตสาหกรรมและไฟฟ้า แห่งประเทศเมียนมา และคณะผู้บริหารกรมผังเมืองและที่อยู่อาศัย ณ ศูนย์ราชการย่างกุ้ง โดยท่านรัฐมนตรีและคณะเดินทางมาจากกรุงเนปิดอว์เพราะ ดร.โสภณติดบรรยายในวันรุ่งขึ้นที่นครย่างกุ้งเช่นกัน

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 769 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved