ข้อมูลล่าสุด ให้ต่างชาติเช่าที่ 99 ปี: ขายชาติชัดๆ
  AREA แถลง ฉบับที่ 187/2561: วันอังคารที่ 03 เมษายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            มาฟังกันให้ชัดๆ ว่าการให้เช่าที่ดิน 99 ปีนั้นเป็นการขายชาติอย่างไร จากการได้ข้อมูลจากผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ การประชุมสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เมียนมาที่มีผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์จากหลายประเทศในอาเซียนเข้าร่วม

ดูวิดิโอ fb Live ได้ที่ลิงค์นี้: https://bit.ly/2q0rY2D

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,579 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved