ดร.โสภณ นำทีมออกข้อสอบนายหน้าและนักวิชาชีพอสังหาฯ
  AREA แถลง ฉบับที่ 199/2561: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.โสภณ ได้รับมอบหมายจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ให้ออกข้อสอบให้กับวิชาชีพนายหน้าและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในสาขาอสังหาริมทรัพย์ รวม 10 วิชาชีพ  ดร.โสภณ ระดมพลผู้รู้ร่วม 30 คนช่วยกันออกข้อสอบ

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.ara.co.th) ได้รับมอบหมายจากสถาบันคุณวุฒิวชาชีพให้ดำเนินโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์โดยรวมของโครงการคือการสร้างเครื่องมือการประเมินผลที่เป็นคลังข้อสอบ เพื่อให้การประเมินมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส มีคุณภาพ สำหรับวัตถุประสงค์ในรายละเอียดของโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

            สำหรับสาขาวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

            ในการนี้ ดร.โสภณ ได้ระดมผู้รู้ในวงการถึง 30 ท่าน จัดประชุม และร่วมกันออกข้อสอบ มีการตรวจสอบคัดเลือก ซึ่งจะมีอยู่ราว 7,000 ข้อ เพื่อให้ข้อสอบเป็นข้อสอบที่สอดคล้องกับความเป็นจริงและใช้วัดผลให้ได้ดีที่สุด โครงการนี้มีกำหนดแล้วเสร็จใน 6 เดือนที่มาของรูปภาพ: https://bit.ly/2JpdyRM


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,129 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved