ประชุมผู้รู้ ออกข้อสอบ
  AREA แถลง ฉบับที่ 206/2561: วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

           เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ดร.โสภณ ได้จัดประชุมกรรมการออกข้อสอบให้กับวิชาชีพนายหน้าและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในสาขาอสังหาริมทรัพย์ รวม 10 วิชาชีพ ให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดร.โสภณ ระดมพลผู้รู้ร่วม 30 คนช่วยกันออกข้อสอบ

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.ara.co.th) ได้รับมอบหมายจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้ดำเนินโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์โดยรวมของโครงการคือการสร้างเครื่องมือการประเมินผลที่เป็นคลังข้อสอบ เพื่อให้การประเมินมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส มีคุณภาพ สำหรับวัตถุประสงค์ในรายละเอียดของโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

            ในวันดังกล่าว ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ดร.โสภณ ได้ระดมผู้รู้ในวงการถึง 30 ท่าน จัดประชุม และร่วมกันออกข้อสอบ มีการตรวจสอบคัดเลือก ซึ่งจะมีอยู่ราว 7,440 ข้อ เพื่อให้ข้อสอบเป็นข้อสอบที่สอดคล้องกับความเป็นจริงและใช้วัดผลให้ได้ดีที่สุด โครงการนี้มีกำหนดแล้วเสร็จใน 6 เดือนโดยจะแล้วเสร็จในกลางปี 2561

ดูวิดิโอคลิกที่ลิงค์นี้: https://youtu.be/NPxltlQNjzM

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 888 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved