ต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์จังหวัดใดบ้าง
  AREA แถลง ฉบับที่ 209/2561: วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตรวจดูรายชื่อจังหวัดที่มีต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์มากที่สุด ทั้งนี้จากผลการสำรวจของ ดร.โสภณ โดยกรุงเทพมหานครนำโดย ตามด้วยพัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ และระยอง

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.ara.co.th) เปิดเผยถึงผลการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัย ณ สิ้นปี 2560 ทั่วประเทศ โดยประมาณการจำนวนทรัพย์สินที่ต่างชาติซื้อ ดังนี้:

            1. ตลาดที่อยู่อาศัยทั่วประเทศมีการซื้อขายกันเฉพาะภายในปี 2560 มีถึง 576,396 ล้านบาท ในจำนวนนี้ 113,280 ล้านบาท ถูกซื้อโดยชาวต่างชาติ หรือราว 20% ถ้าประเทศไทยมีระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช่น ณ อัตรา 1% ก็จะได้ภาษีถึง 5,764 ล้านบาทแล้ว

            2. ชาวต่างชาตินิยมซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากที่สุด โดยมีมูลค่าสูงสุดถึง 83,170 ล้านบาทจากหุ้นค่าการซื้อขายที่อยู่อาศัยทั้งหมด 415,852 ล้านบาท ณ ปี 2560 หรือประมาณ 20% ของทั้งหมด

            3. ณ มูลค่า 415,852 ล้านบาทในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นมีส่วนแบ่งถึง 72% ของมูลค่าของที่อยู่อาศัย 576,396 ล้านบาทในปี 2560 เมื่อ 10 ปีก่อนศูนย์ข้อมูลฯ พบว่าการซื้อขายที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนเพียงครึ่งหนึ่งของทั่วประเทศ แต่ในภาวะที่เกิดการซบเซาในจังหวัดภูมิภาค จึงทำให้ส่วนแบ่งของเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

            4. ในทำนองเดียวกันมูลค่าการซื้อขายที่อยู่อาศัยในปี 2560 ในเขตกรุงเทพมหานครและมณฑลที่ชี้ถึง 83,170 ล้านบาทนั้น มีส่วนแบ่ง 74% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดทั่วประเทศที่ 113,280 ล้านบาท กรุงเทพมหานครจึงเป็นพื้นที่สำคัญที่ต่างชาติสนใจซื้อที่อยู่อาศัยมากที่สุดในประเทศไทย

            5. สำหรับอันดับสองของประเทศไทยก็คือเมืองพัทยา พบว่ามีการซื้อขายกันถึง 21,746 ล้านบาททั้งนี้ประมาณ 30% หรือ 6524 ล้านบาทเป็นการซื้อขายโดยชาวต่างชาติ จะเห็นได้ว่าเมืองอันดับสองมีส่วนแบ่งการซื้อขายที่อยู่อาศัยทั่วประเทศเพียง 4% เท่านั้น มูลค่าการซื้อขายในพัทยาเป็นเพียงส่วนน้อย ขนาดตลาดของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหญ่กว่าพัทยาถึง 19 เท่า อย่างไรก็ตามหากรวมมูลค่าการซื้อขายของจังหวัดชลบุรีทั้งหมดจะมีมูลค่าขนาดใหญ่กว่านี้มาก

            6. ส่วนเมืองอันดับสามคือภูเก็ต ซึ่งเมื่อ 10 ปีที่แล้วเป็นเมืองที่มีชาวต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์มากที่สุดเป็นอันดับสอง ณ ปี 2560 มีต่างชาติซื้อรวมทั้งหมด 5,448 ล้านบาท จากที่มีการซื้อขายทั้งหมด 18,161 ล้านบาท

            ในปัจจุบัน ต่างชาตินิยมซื้อสังหาริมทรัพย์โดยแต่เดิมมักเป็นชาวญีปุ่น ชาวยุโรป สแกนดิเนเวีย รัสเซีย และจีนในระยะหลัง การให้ต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ ไม่มีในข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามต่างชาติก็สามารถซื้อได้ หากมีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาบำรุงประเทศ

            ยิ่งกว่านั้นประเทศไทยยังขาดระบบฐานข้อมูลการซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยที่ควรปรับปรุง เชื่อว่าถ้ามีการจัดการข้อมูลที่ดี จะได้จำนวนคนซื้อและมูลค่าซื้อขายมาก แต่เชื่อว่าที่ผ่านมา การซื้อขายเป็นไปในลักษณะที่ซื้อในนามบุคคลอื่น ซื้อในนามบริษัทบ้าง จึงไม่เป็นที่เปิดเผยนัก

จำนวนและมูลค่าที่อยู่อาศัยที่ซื้อโดยชาวต่างชาติเฉพาะในปี 2560
ลำดับ พื้นที่ มูลค่า % ของมูลค่า
    (ล้านบาท) การขายทั้งหมด
1 กทม.-ปริมณฑล 83,170 73.4%
2 พัทยา 6,524 5.8%
3 ภูเก็ต 5,448 4.8%
4 เชียงใหม่ 3,302 2.9%
5 ระยอง 2,243 2.0%
6 ศรีราชา 2,000 1.8%
7 ชะอำ-หัวหิน 1,970 1.7%
8 หาดใหญ่ 1,162 1.0%
9 เมืองชลบุรี 1,045 0.9%
10 นครราชสีมา 678 0.6%
11 ขอนแก่น 575 0.5%
12 พระนครศรีอยุธยา 556 0.5%
13 บางแสน 469 0.4%
14 บ่อวิน 448 0.4%
15 สัตหีบ 421 0.4%
16 อุดรธานี 379 0.3%
17 ฉะเชิงเทรา 316 0.3%
18 สุราษฎร์ธานี 215 0.2%
19 อุบลราชธานี 189 0.2%
20 เชียงราย 186 0.2%
21 พิษณุโลก 178 0.2%
22 นครปฐม 130 0.1%
23 นครศรีธรรมราช 78 0.1%
24 นครปฐม 65 0.1%
25 สระบุรี 31 0.0%
26 อื่นๆ (ประมาณการ) 1,500 1.3%
โดยรวม 113,280 100.0%
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 8,949 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved