พม่าน่าลงทุนไหม: ผลสำรวจล่าสุด
  AREA แถลง ฉบับที่ 212/2561: วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตลาดอสังหาริมทรัพย์เมียนมาล่าสุดเป็นอย่างไร มาดูผลการสำรวจล่าสุดของ ดร.โสภณ ว่าประเภทไหน ทำเลไหน นครไหน กำลังบูม และประเทศไหนที่ชาวเมียนมาสนใจไปลงทุนมากที่สุด

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) แถลงถึงผลการสำรวจความคิดเห็นของเหล่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์เมียนมา ในการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคม ณ นครย่างกุ้ง ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ผลการศึกษาออกมาแล้ว น่าสนใจไม่น้อย

1. เศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์เมียนมา 2561-62
เศรษฐกิจเมียนมาปี 2561 4.5 เต็ม 10
เศรษฐกิจเมียนมาปี 2562 5.7 เต็ม 10
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2561 4.6 เต็ม 10
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2562 5.7 เต็ม 10
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)

            ผลการสำรวจพบว่าเศรษฐกิจเมียนมาได้รับการประเมินต่ำกว่าค่ากลางคือ 5 แสดงว่าขณะนี้อยู่ในภาวะชะลอตัว ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะการเมืองที่รัฐบาลทหารเมียนมา ยังไม่ยอมถอยห่างจากอำนาจ ยังคงกุมอำนาจอยู่ในทางปฏิบัติ ทำให้การปฏิรูปต่าง ๆ ติดขัด รัฐธรรมนูญใหม่ของเมียนมายังให้อำนาจแก่ทหารเป็นอย่างมากเช่นแต่เดิม อย่างไรก็ตามคาดว่าในปี 2562 สถานการณ์ทั้งด้านเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จะกระเตื้องขึ้นตามลำดับ

2. Type of Booming Sector in Myanmar's Real Estate
2. ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเติบโตในเมียนมา
Type ประเภท %
Rental Apartments อะพาร์ตเมนท์ให้เช่า 28%
industrial อุตสาหกรรม 24%
Land ที่ดินเปล่า 24%
Housing บ้านแนวราบ 16%
Affordable housing บ้านราคาถูก 4%
Condominiums อาคารชุด 4%
Overall โดยรวม 100%
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Agency for Real Estate Affairs (www.area.co.th

            ในส่วนของตลาดที่ยังคึกคักอยู่ในขณะนี้ประกอบด้วย อะพาร์ตเมนท์ให้เช่าโเดยเฉพาะการเช่าของชาวต่างประเทศ มีสัดส่วนสูงสุดที่ 28% รองลงมาเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรม (24%) โดยเฉพาะแถว "สิเรียม" อีกฝั่งแม่น้ำจากนครย่างกุ้ง รองลงมาเป็นที่ดินเปล่า (24%) ซึ่งมีการจับจองซื้อขายกันมากมายพอสมควร รวมทั้งที่อยู่อาศัยแนวราบ (16%) นอกจากนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

3. ทำเลไหนน่าลงทุนในย่างกุ้ง
3. Best Locations for Investment in Yangon
ทำเล / Location %
Dagan North 22%
Dala 12%
Thilawa economic zone 12%
South Dagon 10%
Yankin township 8%
Dagon East 6%
Hlaing Tharyar 6%
Mayangone 6%
Thanlyin  6%
Downtown 12%
Total 100%
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Agency for Real Estate Affairs (www.area.co.th

            ทำเลยอดฮิตอันดับหนึ่งอยู่ที่ Dagan North เป็นเมืองบริวารที่อยู่ต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของนครย่างกุ้ง มีขนาด 26.28 ตร.กม. (10.145 ตร.ไมล์) มีความหนาแน่นของประชากรค่อนข้างสูง เมืองนี้มีอยู่ 25 แขวง เป็นเมืองตั้งใหม่ในสมัยรัฐบาลทหารเมื่อปี 2532 ในเมืองนี้ราคาอสังหาริมทรัพย์นับได้ว่าสูงสุด  ในเมืองนี้ยังมีโรงเรียนมัธยมปลาย 4 แห่ง มหาวิทยาลัย 1 แห่ง และยังมีรถไฟเชื่อมต่อเข้าเมืองได้โดยสะดวกอีกด้วย

4. นครไหนในเมียนมาน่าลงทุน
4. Which City to Invest in Myanmar?
City นคร %
Yangon ย่างกุ้ง 44%
Mandalay มัณฑะเลย์ 26%
Pyin Oo Lwin พยินอูลวิน 11%
Bago พะโค 8%
Others อื่นๆ 11%
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Agency for Real Estate Affairs (www.area.co.th

            สำหรับเมืองที่น่าลงทุนที่สุด ปรากฏว่า ย่างกุ้ง ได้รับความสนใจอันดับหนึ่ง (44%) รองลงมาก็คือ มัณฑะเลย์ (26%) พยินอูลวิน (11%) และพะโค (8%)  นอกนั้นเป็นเมืองอื่น ๆ  อย่างกรณีเมืองทวายที่ใกล้กับไทยนั้น ปรากฏว่าไม่ติดอันดับเลย แสดงว่าในสายตาของชาวเมียนมา ยังมีเมืองใหญ่ๆ ที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย เพียงแต่คนไทยส่วนมากอาจไม่รู้จัก

5. ซื้อบ้านในต่างประเทศที่ไหนดี
5. Where to Buy Properties Aborad
Country ประเทศ %
Singapore สิงคโปร์ 40%
Thailand ไทย 32%
Malaysia มาเลเซีย 12%
Others อื่นๆ 16%
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Agency for Real Estate Affairs (www.area.co.th

            สำหรับประเทศที่ชาวเมียนมาสนใจไปลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์มากที่สุด ได้แก่ สิงคโปร์ เป็นอันดับหนึ่ง ได้ 40% รองลงมาคือประเทศไทยของเรา 32%  และในการสำรวจปี 2558, 2560 และปีนี้ก็ได้ผลสำรวจออกมาใกล้เคียงกันเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าคนเมียนมาให้ความสนใจไทยมาก ส่วนที่ว่าจะไปสนใจซื้อในสิงคโปร์นั้น คงเป็นแค่ "ความฝัน" เพราะราคาแพง ประกอบกับต้องเสียภาษีหนักมาก (15% ของราคาขาย โดยจ่ายในตอนซื้อเลย) ทำให้ในความเป็นจริง ชาวเมียนมาสนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ไทยมากกว่า

            ถ้าเราจะทำ Roadshow ขายอสังหาริมทรัพย์ ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเมียนมา และอินโดจีน เป็นกลุ่มที่เราไม่อาจมองข้ามได้เลย

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,678 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved