สวัสดีวันปีใหม่สยามประเทศ
  AREA แถลง ฉบับที่ 214/2561: วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่สยามประเทศ (สงกรานต์) กระผมในนามของเพื่อนร่วมงานแห่งศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนคุณงามความดีที่ท่านได้ประกอบ โปรดดลบันดาลให้ท่าน ครอบครัว บุคคลที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจนวิสาหกิจของท่าน ประสบแต่ความสุข สวัสดิ์ สว่างและสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยยิ่ง ๆ ขึ้นเถิด

          ในวันนี้ กระผมใคร่ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความเมตตากับกระผมและพวกเราตลอดมา และหวังว่าพวกเราจะสามารถสนับสนุนท่านได้ยิ่ง ๆ ขึ้นบนหนทางการสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันในอนาคตตลอดไป และหากมีสิ่งใดที่กระผมได้บังอาจล่วงเกินท่านในด้านใดก็ตาม กระผมใคร่กราบขออภัย และหวังจะได้มีโอกาสพัฒนาบริการของเราให้ดีขึ้น

          ปีใหม่ไทยหรือสยามประเทศนี้ยังเป็นวันแห่งการแสดงความเคารพกันตามวัยวุฒิ ขอให้ทุกท่านมีวัยวุฒิที่ยังยืนและเข้มแข็ง เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมไทยของพวกเราอย่างแข็งขัน เพื่อให้ประเทศชาติของเรา มีความสุขสวัสดิ์ยิ่ง ๆ ขึ้นนะครับ

          ในช่วงปีใหม่ไทยของเรานี้ หลายท่านคงได้เดินทางไปท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนบ้านเดิม ตลอดจนไปกราบคารวะผู้มีวัยวุฒิและบุคคลอันเป็นที่รักและเคารพ  กระผมขอฝากกราบคารวะด้วย และหวังใจให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ โชคดีมีชัย และกลับมาด้วยความปลอดภัย มีสุขสวัสดิ์ กลับมาร่วมกันพัฒนาประเทศ สร้างสยาม สร้างไทยให้เป็นไท

ด้วยความเคารพ

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th)


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 524 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved