รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น เวียดนาม
  AREA แถลง ฉบับที่ 216/2561: วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติเวียดนาม (Vietnam National Real Estate Association: VNREA) ให้ไปร่วมงานมอบรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติเวียดนาม กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

            ในการนี้มีผู้เข้าร่วมงานจากประเทศต่างๆ หลายประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสานเครือข่ายอสังหาริมทรัพย์จากประเทศต่างๆ มาสู่ประเทศไทย ดร.โสภณ ยังเป็นประธานสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติประจำประเทศไทย (FIABCI-Thai: https://bit.ly/2HE909G) และกรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์อาเซียน (ASEAN Real Estate Network Alliance: ARENA) อีกด้วย การสานเครือข่ายนานาชาติมีความสำคัญมาก ท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อได้ที่ คุณนงลักษณ์ โทร.02.295.3905 ต่อ 109

บรรยากาศของงานมอบรางวัลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติเวียดนาม https://bit.ly/2J08bap

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,064 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved