คำไว้อาลัยจากประธานถึงเลขาธิการมูลนิธิอิสรชน
  AREA แถลง ฉบับที่ 227/2561: วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            คุณนที สรวารี เลขาธิการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิอิสรชน (www.issarachon.org) ซึ่งช่วยเหลือคนเร่ร่อน ได้เสียชีวิตลงในวัน 48 ปีด้วยโรคเนื้องอกในสมอง ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานมูลนิธิจึงเขียนคำไว้อาลัยไว้ ณ ที่นี้

            งานสวดพระอภิธรรมศพของคุณนที จะมีถึงวันนี้ (ศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561) และจะทำพิธิฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ณ วัดบางเตย โดยมีกำหนดการดังนี้:

            09:00   เลี้ยงพระเพล

            13:00   เปิดโรงทานแก่ผู้ยากไร้

            17:00   ฌาปนกิจศพ

            ดร.โสภณ ขอเชิญท่านที่รู้จักกับคุณนทีร่วมงานสวดพระอภิธรรมคืนนี้เป็นคืนสุดท้าย และร่วมงานฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ตาม ดร.โสภณเองไม่อาจเข้าร่วมงานฌาปนกิจศพได้เนื่องจากได้รับเชิญจากรัฐบาลเมียนมาให้ไปช่วยราชการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เมียนมา การไปครั้งนี้ถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ และไม่สามารถเลื่อนกำหนดการได้ จึงขออภัยไว้ ณ ที่นี้

 

คำไว้อาลัยจากประธานถึงเลขาธิการมูลนิธิอิสรชน

 

            "ผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ หรือใครจะเรียกเด็กเร่ร่อน คนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่งหรืออะไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือต้องให้เขาเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว เพื่อคลี่คลายปัญหา..การบูรณาการให้สวัสดิการกับคนเหล้านี้ จะต้องทำอย่างครบวงจร เชิงนโยบาย เน้นไปที่การสร้างความเข้มแข็ง ให้กับคนเหล่านี้ ให้มีทางเลือกมากกว่า การออกมาขอทาน ตรงนี้ผมว่าสำคัญที่สุด" (นที สรวารี)

            ข้างต้นคือคำกล่าวของคุณนที สรวารี เลขาธิการมูลนิธิอิสรชน ต่อปัญหาคนไร้บ้านหรือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ผมก็ออกสำรวจผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ชายขอบของสังคมตั้งแต่ปี 2530 คนเหล่านี้ไม่มีแม้แต่ที่ซุกหัวนอนที่เป็นสลัมบุกรุกใต้สะพาน ไม่ได้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ภายหลังมาเจอคุณนทีเลยรับหน้าเสื่อเป็นประธานมูลนิธิอิสรชนตั้งแต่ปี 2554 แต่คุณนทีอุทิศตนทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2539 และเมื่อถึงปี 2548 ได้ก่อตั้งเป็น “สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน”

            หลายท่านอาจมองไม่เห็นความสำคัญของปัญหานี้ คนเร่ร่อนมีค่าน้อยกว่าหมาแมวเสียอีก ในกล่องรับบริจาคช่วยคนเร่ร่อน ยังได้เงินน้อยกว่ากล่องช่วยพวกหมาแมว แต่บุคคลเหล่านี้ถูกเบียดขับออกมาสู่ชายขอบ ถ้าเราช่วยเขาได้ เราก็จะสามารถคืนคนดีสู่สังคมให้สมกับปณิธานของคุณนที ปัญหานี้ก็สามารถได้รับการแก้ไขเพื่อจรรโลงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนเร่ร่อนหรือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ

            เพื่อสานต่อความใฝ่ฝันของคุณนที ผมอยากบอกว่า ในการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนในกรณีกรุงเทพมหานคร 4,000 คน หากใช้เงินดูแล 500 บาทต่อวัน โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ที่พักชั่วคราว การประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การจัดหางาน ฯลฯ ก็ใช้เงินเพียงปีละ 730 ล้านบาท ไม่นานก็จะสามารถส่งเสริมให้พวกเขากลับสู่สังคมปกติ ไม่ต้องมานอนเร่ร่อนเสี่ยงภัยอยู่ข้างถนน

            ในแง่หนึ่ง คุณนทีจากครอบครัวไปในขณะที่ลูกยังเล็ก ภริยาก็ยังเด็ก และคุณแม่ที่แก่เฒ่าแล้ว ซึ่งพวกเราจะได้ช่วยกันประคับประคองให้คุณนทีหายห่วง แต่ในอีกแง่หนึ่งคุณนทีก็ทิ้งแนวทางดีๆ ในการช่วยเหลือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะไว้เป็นคุณอนันต์ต่อสังคม ที่พวกเราจะได้ร่วมกันสานต่อไปให้สมภาคภูมิที่คุณนทีอุทิศกายใจเพื่อภารกิจสำคัญนี้

            "แม้นชีพใหม่ มีเหมือนหวัง อีกครั้งครัน จักน้อมพลี ชีพนั้น เพื่อมวลชน" ต่อไป

 

นับถือ นับถือ
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน มูลนิธิอิสรชน

 

 

 

งานสวดอภิธรรมศพ คืนวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ณ วัดบางเตย https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1568016673310913/

 

งานสวดอภิธรรมศพ คืนวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 ณ วัดบางเตย

 

งานสวดอภิธรรมศพ คืนวันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 ณ วัดบางเตย

 

เพลง ‘ความตาย’ แด่คุณนที สรวารี ที่นับถือ https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1566156720163575/

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,098 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved