คำสั่งนายกฯ ไม่ศักดิ์สิทธิ์เรื่องขายหวยเกินราคา
  AREA แถลง ฉบับที่ 228/2561: วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อเร็วๆ นี้รัฐบาลเอาจริงกับการขายหวยเกินราคาโดยเพิ่มโทษปรับ 10,000 บาท แต่มาตรการเหล่านี้คงแก้ไขปัญหาไม่ได้ อาจแค่ไฟไหม้ฟาง

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เห็นชอบหลักการแก้ไขเพิ่มเติม ร่าง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 ที่ปรับปรุงเพื่อให้สำนักงานสลากฯดำเนินกิจการเหมาะสมกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น . . . ลงโทษสำหรับความผิดกรณีการขายสลากฯ เกินราคา จากเดิมระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เป็นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ" (https://bit.ly/2Hdr2lZ)

            อย่างไรก็ตามมาตรการนี้ไม่ใช่ของใหม่ ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2558 นายกฯ ก็มีคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ 11/2558. . .ผู้ใดเสนอขาย หรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่กำหนดต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่ผู้บัญชาการทหารบกหรือแม่ทัพภาคมอบหมายมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสำนักงานสลากฯ (https://bit.ly/2GC4bj3)

            การนี้แสดงว่าคำสั่ง คสช. และนายกรัฐมนตรีไม่ได้ผลอะไร ประชาชนต่างเห็นใจประชาชนด้วยกันเองว่า แม่ค้าก็รับมา 92-95 บาท ย่อมต้องขาย 100 บาท หรือกว่านั้น ความจริงข้อนี้รัฐบาลก็คงเข้าใจ แต่ไพล่ไปปราบปรามรายย่อย ต้นตอของปัญหาต่าง ๆ กลับไม่ได้รับการแก้ไข ผู้มีอิทธิพลที่ทำให้สลากขายเกินราคา 80 บาท ก็ยังปล่อยให้ลอยนวลและยังคงได้รับผลประโยชน์อยู่อย่างต่อเนื่อง

            ดร.โสภณ จึงขอนำคลิปในตอนที่คุยกับคุณแม่เรื่องสลากเกินราคา ดังนี้:

 

นายกฯ ช่วยด้วย ลอตเตอรี่ขายเกินราคาทั้งนั้น https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1567117366734177/

 

แม่ ดร.โสภณ บอก เขารับมาก็ราคา 95 บาทแล้ว ไปจับเขา "บาป" https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1565264196919494/


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,276 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved