จัดทำสัญญาเช่ามาตรฐานสำหรับอะพาร์ตเมนต์
  AREA แถลง ฉบับที่ 234/2561: วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 มีการประชุมคณะร่างสัญญามาตรฐานสำหรับการให้เช่าอะพาร์ตเมนต์ จัดโดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เพื่อนำเสนอในการสัมมนา: เจาะลึกการเขียนสัญญาเช่าควบคุม วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09:00 -17:00 น. ณ โรงแรม เอส31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ โปรดดูรายละเอียดที่ www.trebs.ac.th/seminar-25-04-18

            สำหรับการประชุมนี้ประกอบด้วย อ.กิตติ อึ้งมณีภรณ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อ.รวิโรจน์ อัมพลเสถียร กรรมการผู้จัดการ บจก.มงคลโรจนทรัพย์ เจ้าของอะพาร์ตเมนต์ เกือบ 800 ห้อง อ.ธนินทร์ นนนที กรรมการผู้จัดการ บจก.CBNK ผู้มีประสบการณ์บริหารเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์มากกว่า 20 ปี อ.ฉันทวิทย์ เทียมรัตนานนท์ ผู้ประกอบการและทนายความ ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย อ.ปัทมา จันทรานุกูล รองกรรมการอำนวยการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส โดยมี อ.อติณัช ชาญบรรยง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เป็นผู้ประสานงาน


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 852 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved