'พลาม พรมจำปา' นักวิ่งตัวจริง ไม่สร้างภาพ
  AREA แถลง ฉบับที่ 235/2561: วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            มาติดตามดูครูพลาม พรมจำปา นักวิ่งแม่สาย-เบตง ตัวจริง ว่าเขาทำอะไรบ้าง แม้ไม่เป็นข่าว แต่ก็ทำให้เห็นชัดว่าการวิ่งจริงๆ กับการวิ่งสร้างภาพต่างกันมากมายนัก

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ทราบว่า ครูพลาม พรมจำปา ได้วิ่งตามโครงการข้างต้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนเพื่อประโยชน์ของสังคม ที่ผ่านมามีข่าวเล็กๆ ระบุว่า "ด.ต.พลาม หรือ ครูพลาม พรมจำปา อดีตครูฝึกหน่วยรบพิเศษตำรวจพลร่มค่ายนเรศวร สังกัดกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ตำรวจตระเวนชายแดน จะวิ่งตามโครงการวิ่งเพื่อสันติภาพ 3,500,000 ก้าว วิ่งแม่สาย-เบตง" (http://bit.do/promjumpa)

            "โครงการวิ่งนี้เพื่อชายแดนใต้ นักรบเพื่อนักรบ โดยมุ่งหวังที่จะรวบรวมเงินบริจาค เพื่อเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนได้ รวมทั้งแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ ที่จะก่อให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนใต้ รวมทั้งช่วยเหลือโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และกิจกรรมสาธารณะกุศลอื่นๆ"

            "การวิ่งครั้งนี้ จะแตกต่างจากการวิ่งในครั้งอื่นๆ ที่เคยวิ่งหลายครั้งแล้ว โดยครั้งนี้จะมีการวิ่งที่สวมใส่รองเท้าคอมแบทในการวิ่ง และคล้องโซ่ตรวนน้ำหนักรวมกว่า 7 กิโลกรัม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ที่จะเป็นการปลดโซ่ตรวนของความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ เพราะที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวเหมือนเป็นโซ่ตรวนที่ผูกมัดมาตลอด. . .โดยจะเริ่มวิ่งในวันที่ 13 เมษายน นี้ที่อำเภอแม่สาย –เบตง โดยใช้เวลา 40 วัน"

            สำหรับ ด.ต.พลาม มีประวัติการวิ่ง

            ครั้งที่ 1 วิ่งเพื่อสันติภาพชายแดนใต้-เหนือ แม่สาย-เบตง วันที่ 13 เมษายน 2548 ใช้เวลา 42 วัน

            ครั้งที่ 2 วิ่งเฉลิมพระเกียรติตะวันตก จดตะวันออก ด่านเจดีย์สามองค์-อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 15 พฤศจิกายน 2550

            ครั้งที่ 3 วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 3 แผ่นดิน จีน-ลาว-ไทย สิบสองปันนา-สนามหลวง 5 พฤศจิกายน 2552

            ครั้งที่ 4 วิ่งเฉลิมพระเกียรติเบตง-ศิริราช หนองคาย-แม่สาย 1 พ.ย.2558 ใช้เวลา 52 วัน

            ครั้งที่ 5 แม่สาย-เบตง เพื่อชายแดนใต้ ซึ่งเป็นการวิ่งในครั้งนี้

 

 


 

ดูวิดิโอ fb Live ได้ที่ลิงค์นี้: https://www.facebook.com/339222276566409/videos/353729568449013/

 

ดูวิดิโอ fb Live ได้ที่ลิงค์นี้: https://www.facebook.com/339222276566409/videos/353837638438206/

 

ดู FB วิ่งเพื่อสันติภาพ 3500000ก้าว "นักรบเพื่อนักรบ"

ที่มา: https://www.facebook.com/วิ่งเพื่อสันติภาพ3500000ก้าวนักรบเพื่อนักรบ-927258474096404/

 

ดู FB ครูพลาม พรมจำปา

ที่มา: https://www.facebook.com/plamprom.promjumpa

 

คลิป สาเหตุของการวิ่งของครูพลาม วิ่งเพื่อสันติภาพ ดูวิดิโอได้ที่: https://youtu.be/MaIIiQot0O4

 

บัญชีบริจาคของครูพลาม พรมจำปา


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 3,371 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved