ชาว กทม. บอกเศรษฐกิจทรุด ปีหน้าเลือกตั้งจึ่งดีขึ้น
  AREA แถลง ฉบับที่ 237/2561: วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ สำรวจอีกแล้ว พบชาว กทม. บอกเศรษฐกิจปี 2561 แย่กว่าปี 2560 แต่เชื่อว่าปีหน้าจะดีขึ้น (หากมีการเลือกตั้ง)

ดูวิดิโอ fb Live คลิกที่ลิงค์นี้: https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1580801385365775/

 

ดูวิดิโอบน Youtube ได้ที่ลิงค์นี้: https://www.youtube.com/watch?v=CePp5F4N5Kw

การสำรวจ

            ตามที่มักมีข้อถกเถียงว่า เศรษฐกิจไทยดีขึ้นหรือไม่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) จึงได้ส่งคณะนักวิจัยออกสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

            1. การสำรวจนี้ดำเนินการที่รอบๆ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งเป็นจุดต่อรถของประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 16:30 - 21:00 น. ทั้งนี้สำรวจความคิดเห็นได้ 539 ราย

            2. คำถามที่ให้ตอบก็คือ การประเมินภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2560, 2561 และ 2562 จากความคิดของตนเอง โดยใช้เลขฐาน 10 โดยจุดกึ่งกลางอยู่ที่ 5 นั่นเอง

ผลการสำรวจเบื้องต้น

            ผลการสำรวจแยกเป็นดังนี้:

            1. เศรษฐกิจไทยปี 2561 ได้รับการประเมินโดยรวมที่ 5.14 คือปานกลาง แต่เชื่อว่าในปี 2560 ดีกว่าปีนี้ โดยปี 2561 นี้น่าจะตกต่ำกว่าปีก่อนประมาณ 2% ส่วนในปี 2562 น่าจะดีขึ้น 9% ทั้งนี้ในเงื่อนไขที่มีการเลือกตั้ง หากไม่มีการเลือกตั้ง เศรษฐกิจก็ยังคงไม่ฟื้นตัว ภาพรวมนี้ได้มาจากการถ่วงน้ำหนักจำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตามการสำมะโนประชากรปี 2553 แล้ว (https://bit.ly/2K9j2Aj)

เศรษฐกิจไทยในสายตาของชาวกรุงเทพมหานคร
กลุ่ม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
1. เจ้าของกิจการ 4.76 4.05 4.37
2. กิจการส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง 4.96 4.6 5.06
3. รับราชการ-รัฐวิสาหกิจ 5.76 5.74 6.05
4. ลูกจ้างบริษัทเอกชน 5.29 5.31 5.83
โดยรวม 5.26 5.14 5.61
เปรียบเทียบ   -2% 9%

            2. อย่างไรก็ตามในกรณีของเจ้าของกิจการ และกิจการส่วนตัวที่ไม่มีลูกจ้าง ปรากฏว่าประเมินไว้ต่ำมาก ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 5 เสียอีก อย่างไรก็ตามกลุ่มข้าราชการ และกลุ่มลูกจ้างเอกชนที่ได้รับเงินเดือน ไม่ได้ประกอบกิจการเอง กลับไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากนัก เพราะได้รับเงินเดือนประจำในแต่ละเดือนอยู่แล้ว ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าความจริงแล้ว เศรษฐกิจไม่ดี โดยดูจากกลุ่มเจ้าของกิจการและกลุ่มกิจการส่วนตัวเป็นสำคัญ

เงื่อนไขสำคัญ: เลือกตั้ง

            เงื่อนไขสำคัญที่ว่าเศรษฐกิจปี 2561 จะดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งเศรษฐกิจก็จะดีขึ้น เพราะประชาชนคงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา การเมือง จึงมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการกินดีอยู่ดีของประชาชนในอนาคต  แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อเสียงเลือกตั้ง ซึ่งมักเป็นเพียงวาทกรรมป้ายสีกัน

            จะเห็นได้ว่าในประเทศต่าง ๆ ที่มีสงครามกลางเมือง หรือความเห็นต่างนั้น การเลือกตั้งคือทางออก ดังจะเห็นได้จากกรณี

            1. กัมพูชา หลังเขมร 3 ฝ่ายก็มีการเลือกตั้ง

            2. อาฟกานิสถาน / ปากีสถาน ก็ต้องอาศัยการเลือกตั้งในการแก้ปัญหา

            3. เมียนมา / อินโดนีเซียหลังเลือกตั้งเศรษฐกิจก็ดีขึ้น

            4. เศรษฐกิจมาเลเซียก็คาดว่าจะดีขึ้นหลังมีการเลือกตั้งในกลางปี 2561 นี้เช่นกัน

            การเลือกตั้งจึงเป็นทางออกสำหรับเศรษฐกิจไทยในอนาคตอันใกล้ และทางที่ดีควรให้องค์การสหประชาชาติมาจัดเลือกตั้งเพราะความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย


ที่มารูปภาพ: https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2016/07/LAR560303mc032-696x474.jpg

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,571 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved