ดร.โสภณ ไปประชุม FIABCI โลกที่ดูไบ
  AREA แถลง ฉบับที่ 240/2561: วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (FIABCI Thai) ไปร่วมงาน FIABCI World Congress ที่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2561 โดยช่วงแรกเป็นการประชุมคณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมทั่วไปสามารถไปท่องเที่ยวก่อน และมีการเลี้ยงรับรองและสัมมนาใหญ่ 3 วันคือ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561

            โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนได้ที่ www.fiabcidubai.com


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 599 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved