ดร.โสภณเป็นกรรมการสมาคมประเมินฯ อินเดีย
  AREA แถลง ฉบับที่ 242/2561: วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            บัดนี้สภาวิศวกรและผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศอินเดีย (Council of Engineers and Valuers of India) ประกาศแต่งตั้ง ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารของสภาฯ ดังกล่าว

            การนี้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินจากประเทศไทยได้รับเชิญและได้รับการยอมรับจากวงการประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศอินเดีย ที่ผ่านมา ดร.โสภณก็ได้รับเชิญจากสมาคมด้านการประเมินค่าทรัพย์สินในอินเดีย ให้ไปเป็นวิทยากรในการประชุมประจำปีอย่างต่อเนื่อง ดร.โสภณ เป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที่ได้มีโอกาสไปประเมินในประเทศต่างๆ ในอาเซียน ประเทศในอนุทวีป และทวีปอื่นๆ จึงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในด้านนี้ ดร.โสภณ ยังเคยเป็นที่ปรึกษา The Appraisal Foundation ซึ่งจัดตั้งโดยสภาคองเกรซเพื่อดูแลมาตรฐานการประเมินค่าทรัพย์สินในสหรัฐอเมริกา


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 588 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved