การประชุม ARENA พนมเปญ 23-25 สค. 61
  AREA แถลง ฉบับที่ 243/2561: วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ ขอเชิญนักวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ร่วมประชุม ARENA ณ กรุงพนมเปญในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2561

            ASEAN Real Estate Network Alliance (ARENA) จะจัดการประชุมประจำปีในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมโซฟิเทล ประเทศกัมพูชา ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธาน ARENA ในประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมโดยการลงทะเบียนล่วงหน้า ณ ค่าลงทะเบียนพิเศษเพียง 150 เหรียญสหรัฐตาม Link ต่อไปนี้ http://cvea.org.kh/arenacambodia/registration-arena.html

            การประชุมนี้เหมาะสำหรับนักวิชาชีพด้านนายหน้า ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินและนักบริหารทรัพย์สิน เพราะสมาคมที่เกี่ยวข้องใน ARENA มี นักวิชาชีพทั้งสามเข้าร่วม รวมทั้งนักพัฒนาที่ดินชั้นก็ควรเข้าร่วมด้วย จะเป็นโอกาสในการขายทรัพย์สินให้กับ ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

            มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (www.thaiappraisal.org) เป็นผู้แทนของ ARENA ในประเทศไทย มูลนิธิมีสมาชิกที่เป็นนายหน้าประมาณ 40% นอกจากนี้มูลนิธิยังได้ร่วมมือกับสมาคมนายหน้าจัดการประชุม ARENA ในประเทศไทยโดย ดร.โสภณเป็นประธานจัดงานดังกล่าวในปี 2559 ส่วนในปี 2560 มาเลเซียเป็นเจ้าภาพ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

            ท่านที่เดินทางไปร่วมกับมูลนิธิจะสามารถซื้อบัตรค่าลงทะเบียนในราคาพิเศษคือ 150 เหรียญสหรัฐ พร้อมทั้งได้รับสิทธิ์ร่วมเสนอขายสินค้าโดยไม่คิดมูลค่าในบูทของมูลนิธิในงาน ARENA ดังกล่าวนี้ด้วย หรือบริษัทใดจากซื้อบูทเองก็สามารถติดต่อผ่านมูลนิธิได้โดยติดต่อคุณมนต์ธิดา เรียบเรียง โทรศัพท์ 02-2953905 ในเวลาราชการ

 

 

ARENA 2016, Bangkok https://bit.ly/2bXaf3P

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 633 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved