ดูไบที่เพิ่งเห็นมา
  AREA แถลง ฉบับที่ 245/2561: วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ ณ นครดูไบ ได้พบเห็นสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง จึงนำมาแบ่งปัน ดังนี้:

มาดูเดอะปาล์ม ดูไบ ที่น่าทึ่ง https://fb.com/dr.sopon4/videos/1577411645704749/

 

เยี่ยม Sonapur Labour Camp บ้านพัก ‘สลัม’ ของคนงานต่างชาติ https://fb.com/dr.sopon4/videos/1576841455761768/

 

กรอบรูปดูไบ (Dubai Frame) ที่เที่ยวแห่งใหม่ https://fb.com/dr.sopon4/videos/1575941612518419/

 

อาคารยุคใหม่ของดูไบ https://fb.com/dr.sopon4/videos/1577864648992782/


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 729 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved