งานประชุม FIABCI อสังหาฯ นานาชาติ
  AREA แถลง ฉบับที่ 247/2561: วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ภาพบรรยากาศของงาน ในระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ ณ นครดูไบ มาดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นในงานกัน

บรรยากาศงานประชุมใหญ่สมาคม FIABCI  https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1577437985702115/

 

งานเลี้ยงต้อนรับสมาคม FIABCI ณ นครดูไบ https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1577580635687850/

 

พิธีเปิดสัมมนา FIABCI ประชุมอสังหาฯ นานาชาติ https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1578054238973823/

 

            สนใจสมัครเป็นสมาชิก FIABCI ติดต่อคุณนงลักษณ์ เลขาฯ ดร.โสภณ ในฐานะประธาน FIABCI ไทย โทร 022953905 ต่อ 109 ในเวลาราชการหรือ email: nonglak@area.co.th


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 574 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved