ทำเลอันตราย ราคาที่ดินแทบไม่ขึ้น
  AREA แถลง ฉบับที่ 258/2561: วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในกรุงเทพมหานครที่ราคาที่ดินขึ้นเฉลี่ย 5.3% ยังมีที่ดิน 14 แปลงที่ราคาแทบไม่ขึ้นเลย คือขึ้นมาเพียง 1.4% - 2.4% ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ทำเลเหล่านี้น่าสนใจที่ว่าเราอาจยังไม่น่าไปลงทุนทันที เพราะภาวะอาจยังไม่สุกงอมในการพัฒนาที่ดิน

ดูวิดิโอ fb Live คลิกที่ลิงค์นี้: https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1585613018217945/

 

ดูวิดิโอบน Youtube ได้ที่ลิงค์นี้: https://youtu.be/w8O48EF9GCs

 

14 ทำเลที่ราคาที่ดินแทบไม่ขึ้นเลยในปี 2561
อันดับที่ ทำเล ชื่อทำเล ราคา/ตรว. อัตราเพิ่ม
1 G4-3 กาญจนาภิเษก (สวนหลวง)  36,500 1.40%
2 G5-1 ลาดกระบัง  36,500 1.40%
3 E1-2 ซอยวัดคู้บอน พระยาสุเรนทร์  32,500 1.60%
4 E1-5 กาญจนาภิเษก กม.34 (เสรีไทย)  32,500 1.60%
5 E7-4 กาญจนาภิเษก กม.34 (สุขาภิบาล 3)  32,500 1.60%
6 K4-2 เพชรเกษม-อ้อมน้อย  65,000 1.60%
7 J2-4 บางมด พุทธบูชา  56,000 1.80%
8 E5-1 ฉลองกรุง  27,500 1.90%
9 H8-2 กิ่งแก้ว  51,000 2.00%
10 M1-3 พุทธมณฑล 2 - บางแวก  50,000 2.00%
11 A4-1 พหลโยธิน กม.33  48,000 2.10%
12 E2-2.2 นิมิตใหม่ ฝั่งตะวันตก  22,500 2.30%
13 E7-3 ราษฎร์พัฒนา  44,000 2.30%
14 E4-1 สุวินทวงศ์ กม.42  21,500 2.40%
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) แถลงที่ตั้งของทำเลที่ราคาที่ดินแทบไม่ขยับ คือเพิ่มขึ้นต่ำกว่า 2.5% ต่อปี มีทั้งหมด 14 แห่ง ดังนี้:

            อันดับที่ 1 รหัสทำเล G4-3 ชื่อทำเล กาญจนาภิเษก (สวนหลวง) ราคาตลาดล่าสุดเป็นเงินตารางวาละ 36,500 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเพียง 1.4% ต่อปี ทั้งนี้เป็นเพราะ ยังมีพื้นที่อื่นในบริเวณใกล้เคียงที่สามารถนำมาพัฒนาได้อีกมาก แต่ในอนาคตจะดีกว่านี้

            อันดับที่ 2 รหัสทำเล G5-1 ชื่อทำเล ลาดกระบัง ราคาตลาดล่าสุดเป็นเงินตารางวาละ 36,500 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเพียง 1.4% ต่อปี ทั้งนี้เป็นเพราะ ถือว่าอยู่ห่างไกลสาธารณูปโภคสำคัญ ๆ และมีข้อจำกัดด้านผังเมืองเป็นสีเขียวทะแยง

            อันดับที่ 3 รหัสทำเล E1-2 ชื่อทำเล ซอยวัดคู้บอน พระยาสุเรนทร์ ราคาตลาดล่าสุดเป็นเงินตารางวาละ 32,500 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเพียง 1.6% ต่อปี ทั้งนี้เป็นเพราะ มีข้อจำกัดด้านผังเมืองเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ทำให้ไม่อาจพัฒนาอาคารชุดได้

            อันดับที่ 4 รหัสทำเล E1-5 ชื่อทำเล กาญจนาภิเษก กม.34 (เสรีไทย) ราคาตลาดล่าสุดเป็นเงินตารางวาละ 32,500 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเพียง 1.6% ต่อปี ทั้งนี้เป็นเพราะ ยังมีที่ดินที่ตั้งอยู่ใกล้กว่าสามารถนำไปพัฒนาได้อีกมาก ราคาในช่วงนี้เลยไม่ขยับมากนัก

            อันดับที่ 5 รหัสทำเล E7-4 ชื่อทำเล กาญจนาภิเษก กม.34 (สุขาภิบาล 3) ราคาตลาดล่าสุดเป็นเงินตารางวาละ 32,500 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเพียง 1.6% ต่อปี ทั้งนี้เป็นเพราะ ยังมีที่ดินที่ตั้งอยู่ใกล้กว่าสามารถนำไปพัฒนาได้อีกมาก ราคาในช่วงนี้เลยไม่ขยับมากนัก

            อันดับที่ 6 รหัสทำเล K4-2 ชื่อทำเล เพชรเกษม-อ้อมน้อย ราคาตลาดล่าสุดเป็นเงินตารางวาละ 65,000 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเพียง 1.6% ต่อปี ทั้งนี้เป็นเพราะ ราคาค่อนข้างสูงอยู่แล้ว การพัฒนาแบบที่อยู่อาศัยก็ทำได้จำกัดเพราะรถไฟฟ้าอยู่ไกลจากที่ตั้ง

            อันดับที่ 7 รหัสทำเล J2-4 ชื่อทำเล บางมด พุทธบูชา ราคาตลาดล่าสุดเป็นเงินตารางวาละ 56,000 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเพียง 1.8% ต่อปี ทั้งนี้เป็นเพราะ ราคาค่อนข้างขึ้นไปสูงในช่วงก่อนหน้า แต่ทำเลนี้ไม่มีรถไฟฟ้า การพัฒนาจึงจำกัด ไปพัฒนาบริเวณกันมาก

            อันดับที่ 8 รหัสทำเล E5-1 ชื่อทำเล ฉลองกรุง ราคาตลาดล่าสุดเป็นเงินตารางวาละ 27,500 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเพียง 1.9% ต่อปี ทั้งนี้เป็นเพราะ ยังถือว่าอยู่ห่างไกลสาธารณูปโภคสำคัญ ๆ และมีข้อจำกัดด้านผังเมืองเป็นสีเขียวทะแยง

            อันดับที่ 9 รหัสทำเล H8-2 ชื่อทำเล กิ่งแก้ว ราคาตลาดล่าสุดเป็นเงินตารางวาละ 51,000 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเพียง 2.0% ต่อปี ทั้งนี้เป็นเพราะ แพงเกินกว่าที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัย แต่ยังไม่ถึงเวลาพัฒนาในเชิงพาณิชย์ประเภทพาณิชยกรรม

            อันดับที่ 10 รหัสทำเล M1-3 ชื่อทำเล พุทธมณฑล 2 - บางแวก ราคาตลาดล่าสุดเป็นเงินตารางวาละ 50,000 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเพียง 2.0% ต่อปี ทั้งนี้เป็นเพราะ ราคาที่ดินแต่เดิมขึ้นไปมากแล้วในช่วงก่อน แต่อนาคตน่าจะขยับได้อีก

            อันดับที่ 11 รหัสทำเล A4-1 ชื่อทำเล พหลโยธิน กม.33 ราคาตลาดล่าสุดเป็นเงินตารางวาละ 48,000 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเพียง 2.1% ต่อปี ทั้งนี้เป็นเพราะ ราคาที่ดินแต่เดิมขึ้นไปมากแล้ว แต่ในอนาคตหลังมีรถไฟฟ้าสายสีแดงน่าจะดีขึ้น

            อันดับที่ 12 รหัสทำเล E2-2.2 ชื่อทำเล นิมิตใหม่ ฝั่งตะวันตก ราคาตลาดล่าสุดเป็นเงินตารางวาละ 22,500 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเพียง 2.3% ต่อปี ทั้งนี้เป็นเพราะ พัฒนาที่อยู่อาศัยได้จำกัดเพราะมีข้อจำกัดด้านผังเมือง

            อันดับที่ 13 รหัสทำเล E7-3 ชื่อทำเล ราษฎร์พัฒนา ราคาตลาดล่าสุดเป็นเงินตารางวาละ 44,000 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเพียง 2.3% ต่อปี ทั้งนี้เป็นเพราะ ยังไม่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ประเภทพาณิชยกรรมเพราะมีข้อจำกัดด้านผังเมือง

            อันดับที่ 14 รหัสทำเล E4-1 ชื่อทำเล สุวินทวงศ์ กม.42 ราคาตลาดล่าสุดเป็นเงินตารางวาละ 21,500 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเพียง 2.4% ต่อปี ทั้งนี้เป็นเพราะ ห่างไกลโครงการสาธารณูปโภคต่างๆ

            ในพื้นที่ทำเลที่ราคาแทบไม่ขึ้นเช่นนี้ นักลงทุนพึงใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการลงทุน หากไม่มั่นใจพึงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการลงทุน เช่น ฝ่ายสำรวจวิจัยหรือฝายประเมินค่าทรัพย์สินของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (https://bit.ly/2I6tUO1) ดร.โสภณ กล่าวในที่สุด


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 3,751 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved