เลิกเหอะ บ้านประชารัฐ
  AREA แถลง ฉบับที่ 265/2561: วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตามที่รัฐบาลมีข่าวจะสร้างบ้านประชารัฐมากมาย ดร.โสภณฟังธงให้เลิกคิดสร้าง เพราะยังมีอุปทานราคาถูกในตลาดอีกมากมายโดยรัฐไม่ต้องสร้างใหม่ให้เปลืองงบประมาณ

ประเภทและระดับราคาของบ้านราคาถูกที่ยังเหลืออยู่ใน กทม.และปริมณฑล
ประเภทบ้าน ระดับราคา ราคาเฉลี่ย (บ) จำนวนหน่วย มูลค่า (ล้าน บ)
บ้านเดี่ยว 0.500-1.000 859,000 131 113
  1.001-2.000 1,911,365 249 476
บ้านแฝด 1.001-2.000 1,792,345 380 681
ทาวน์เฮาส์ 0.500-1.000 974,469 461 449
  1.001-2.000 1,718,424 22,029 37,855
ตึกแถว 1.001-2.000 1,796,561 139 250
ห้องชุด < 0.500 347,026 538 187
  0.500-1.000 843,408 7,078 5,970
  1.001-2.000 1,611,554 26,080 42,029
ที่ดินจัดสรร 0.500-1.000 770,000 35 27
  1.001-2.000 1,508,417 48 72
รวมทั้งหมด   1,541,224 57,168 88,109
  < 0.500 347,026 538 187
  0.500-1.000 843,408 7,705 6,558
  1.001-2.000 1,611,554 48,925 81,364
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) นำเสนอว่า แม้ว่าทางราชการจะพยายามวางแผนก่อสร้างบ้านประชารัฐกันเป็นอย่างมากในอนาคต แต่ในความเป็นจริง ยังมีสินค้าที่อยู่อาศัยในตลาดอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่มีผู้ซื้อ แสดงว่ารัฐบาลไม่ควรสร้างที่อยู่อาศัยแข่งกับภาคเอกชน

            จะเห็นได้ว่า

            1. ทั่วเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีที่อยู่อาศัยที่มีราคาไม่เกิน 2 ล้านบาทรอขายอยู่ถึง 57,168 หน่วย มูลค่ารวม 88,109 ล้านบาท หรือราคาเฉลี่ยหน่วยละ 1.541 ล้าน 

            2. สินค้าส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยที่ขายในราคา 1-2 ล้านบาท จำนวน 48,925 หน่วย มูลค่ารวม 81,364 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ1.612 ล้านบาท ทั้งนี้ส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ก็คือห้องชุดพักอาศัยที่ยังมีเหลืออีกมายมายในตลาด

            ดังน้นการสร้างเพิ่มจะเป็นการเพิ่มอุปทาน จึงไม่มีความจำเป็นต้องก่อสร้างเพิ่มเติมแต่อย่างใด การสร้างเพิ่มเติม จะก่อให้เกิดการแข่งขันกับภาคเอกชนทั้งที่ในขณะนี้ก็ไม่มีใครร้องเรือนว่าบ้านราคาแพงเกินไป และการสร้างเพิ่มยังอาจเป็นช่องทางในการทุจริตในการก่อสร้าง รวมทั้งสร้างความไม่เท่าเทียมกันในหมู่ชน  ทางราชการอาจนำไปให้ข้าราชการที่มีสิทธิพิเศษมากมายอยู่แล้วอยู่อาศัย ไม่ถึงมือประชาชนส่วนรวม เป็นต้น

            ดร.โสภณ จึงเสนอให้รัฐบาลหยุดคิดสร้างบ้านประชารัฐ และหันไปจัดสวัสดิการประชาชนในด้านอื่น โดยเฉพาะในชนบทที่ประชาชนยังมีคาามยากจนอยู่มาก


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,795 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved