ครูพลาม พรมจำปา วิ่งเพื่อสันติภาพ
  AREA แถลง ฉบับที่ 284/2561: วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

           AREA แถลงฉบับนี้ เป็นความเห็นส่วนตัวของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ขณะนี้ ครูพลาม พรมจำปา กำลังวิ่งตามโครงการ วิ่งเพื่อสันติภาพ 3500000ก้าว "นักรบเพื่อนักรบ" แต่แทบไม่เป็นข่าวเพราะถูกกลั่นแกล้งสารพัด และไม่ใช่ดาราที่มีคนโหมโฆษณา (แฝงขายสินค้า)

ดูวิดิโอ Youtube ได้ที่ลิงค์นี้: https://youtu.be/4yPN2bngIb8

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 735 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved