Live: ครูพลาม พรมจำปา / ข้อมูลตลาดบิดเบือน/ จุดยืนข้างประชาชน
  AREA แถลง ฉบับที่ 292/2561: วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในวันนี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้มี Facebook Live 3 เรื่องคือ

            1. ครูพลาม พรมจำปี ในประเด็น ทำไมจึงเลิกรับการสนับสนุนจากมูลนิธิแห่งหนึ่ง ทำไมจึงเปลี่ยนบัญชี ทำไมจึงล่ามโซ่ เป็นสัญลักษณ์อะไร ตอนนี้ยังรับบริจาคอยู่ไหม ทำไมเลิก ทำไมล่าช้ากว่ากำหนด มีอาการบาดเจ็บตรงไหนบ้างครับ

            2. สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ว่าสดใสนั้นความจริงไม่เป็นเช่นนั้น ที่มีหน่วยงานวิเคราะห์ผิดเพราะขาดข้อมูลที่แท้จริง ปีนี้สถานการณ์ตกต่ำกว่าปีที่แล้วต่างหาก (http://bit.ly/2srpKKX)

            3. การคิดบนฐานหรือจุดยืนข้างประชาชน เช่น ทำไมจึงไม่ควรรือหมู่บ้าน "ป่าแหว่ง" เชียงใหม่ (แต่ไม่ควรให้ข้าราชการเข้าไปอยู่ https://bit.ly/2qSPFcK) หรือทำไมไม่ควรรื้อรีสอร์ตที่สิเกาที่อยู่ในเขตป่า (http://bit.ly/2IAAPzj)

ดูวิดิโอ fb Live คลิกที่ลิงค์นี้: https://fb.com/dr.sopon4/videos/1608070329305547/

 

ดูวิดิโอ Youtube คลิกที่ลิงค์นี้: https://youtu.be/f5CQDdm-IZo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,148 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved