ด่วนราคาที่ดินสูงสุดที่ภูเก็ต ไร่ละ 250 ล้านบาทแล้ว
  AREA แถลง ฉบับที่ 293/2561: วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ราคาที่ดินบนเกาะภูเก็ตยังขึ้นไม่หยุด แม้ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอื่น จะค่อนข้างนิ่ง โดยล่าสุดราคาบริเวณหาดป่าตอง เพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ 250 ล้านบาทแล้ว

ดูวิดิโอ fb Live คลิกที่ลิงค์นี้: https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1611012552344658/

 

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่า นายสัญญา นาคบุตร ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้ของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รายงานมาว่า จากผลการสำรวจของคณะผู้ประเมินค่าทรัพย์สินของศูนย์ข้อมูลฯ พบว่า ณ เดือนมิถุนายน 2561 ราคาที่ดินบริเวณหาดป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต เพิ่มขึ้นมาเป็นไร่ละ 250 ล้านบาท หรือตกเป็นเงินตารางวาละ 625,000 บาท หรือ ตารางเมตรละ 156,250 บาท หรือตารางเมตรละ 5,040 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเท่ากับตารางฟุตละ 468 เหรียญสหรัฐ

            อย่างไรก็ตามราคานี้ ไม่ใช่ราประเมินทุนทรัพย์ที่จัดทำโดยกรมธนารักษ์ที่ประเมินไว้สูงุด 200,000 บาทต่อตารางวา ณ ถนนทวีวงศ์ ในอำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต แสดงให้เห็นว่า ราคาตลาดในพื้นที่นี้สูงกว่าราคาราชการประมาณ 3 เท่าเศษ ยิ่งถ้าเทียบกับในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต ปรากฏว่าราคาที่ดินตามราคาราชการที่แพงที่สุดอยู่บนถนนระนอง ถนนเยาวราช และถนนรัษฎา สูงสุดที่ตารางวาละเพียง 155,000 บาทเท่านั้น

            ราคาที่แพงที่สุดที่หาดป่าตองนี้ เพิ่มจาก ไร่ละ 40 ล้านบาท เมื่อกลางปีปี 2547 หรือเพิ่มขึ้นปีละ 14% โดยประมาณ การนี้แสดงให้เห็นว่า ราคาที่ดินในภูเก็ตนี้เพิ่มสูงขึ้นมา ทั้งนี้เป็นเพราะภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยว ยังมีความต้องการที่ดินอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตามหากเทียบกับในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะย่านใจกลางเมือง บริเวณสยาม-ชิดลม-เพลินจิต ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นมาเป็นไร่ละ 880 ล้านบาท (2.2 ล้านบาทต่อตารางวา) แล้ว

            สำหรับการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินหาดป่าตองในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (2558-2561) ราคาเพิ่มขึ้นจาก 180 ล้านบาทต่อไร่ เป็น 250 ล้านบาทต่อไร่ หรือเท่ากับเพิ่มขึ้น 11.6% ต่อปี การที่ราคาเพิ่มขึ้นใน 3 ปีหลังต่ำกว่าช่วงก่อน ก็เพราะภาวะเศรษฐกิจของไทยอาจไม่ได้ดีมากนัก แม้การท่องเที่ยวจะมีเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่เหมือนแต่ก่อน และการลงทุนก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ยังมีจำกัดในภูเก็ต อย่างไรก็ตามภูเก็ตนับว่ายังดีกว่าเกาะอื่นๆ โดยเฉพาะสมุยที่ภาวะการท่องเที่ยวอาจจะไม่คึกคักเท่าภูเก็ต ทั้งนี้เพราะการเดินทางไปมาลำบากกว่าภูเก็ตนั่นเอง

            จะสังเกตได้ว่าสำหรับบริเวณฝั่งตะวันออกของเกาะภูเก็ตนั้น ราคาที่ดินขยับตัวน้อยกว่ามาก เพราะเป็นบริเวณที่ทะเลไม่ได้สวยงาม มีดินโคลนหรือไม่มีชายหาดที่สวยงามเช่นฝั่งตะวันตก ราคาที่ดินที่ประเมินไว้ต่ำสุดอยู่ที่ 10 ล้านบาทต่อไร่ที่แถวบ้านสะปำ หมู่ที่ 1-2 ตำบล เกาะแก้ว อำเภอ เมืองภูเก็ต ทั้งนี้ในบริเวณนี้ ราคาที่ดินเพิ่มจากไร่ละ 3 ล้านบาทในปี 2547 เป็น 10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9% ต่อปี ซึ่งก็เพิ่มขึ้นไม่น้อย แต่ในรอบ 3 ปีล่าสุดแทบไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย

            ดร.โสภณ กล่าวว่าศูนย์ข้อมูลฯ ได้จัดทำราคาประเมินตามราคาตลาด ไม่ใช่ราคาประเมินทางราชการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 คือเป็นราคาช่วงกลางปี ก่อนเกิดสึนามิในเดือนธันวาคม 2547 และสำรวจต่อเนื่องมาโดยตลอด หน่วยงานใดที่สนใจให้ศูนย์ข้อมูลฯ ทำการวิเคราะห์ทำเลศึกษาเปรียบเทียบความเป็นไปได้ต่างๆ ก็สามารถติดต่อศูนย์ข้อมูลฯ ได้ในเวลาราชการ โทร. 02.295.3905

            อาจกล่าวได้ว่า ขณะนี้ราคาที่ดินบนเกาะภูเก็ตก็สูงมากแล้ว แต่ถ้าเศรษฐกิจเติบโตกว่านี้ราคาที่ดินตามหาดบนเกาะภูเก็ตจะเพิ่มสูงกว่านี้อีกในอนาคต

แผนที่ราคาประเมินตามราคาตลาดกลางปี 2561
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 11,500 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved