ข่าวเท็จอีกแล้วที่ว่ามีบ้านเหลือขายแค่ 142,000 หน่วย
  AREA แถลง ฉบับที่ 296/2561: วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            วันนี้มีข่าวเท็จในหน้าหนังสือพิมพ์อีกแล้วว่าจำนวนที่อยู่อาศัยที่ยังเหลือขายมีอยู่แค่ 142,000 หน่วย นัยว่าเศรษฐกิจคงดี จึงเหลือขายน้อย แท้จริงแล้วคลาดเคลื่อนไป 34% เลยทีเดียว ใครเชื่อไม่ใช่ออกลูกเป็นลิงนะ แต่จะเจ๊งต่างหาก

ดูวิดิโอ fb Live คลิกที่ลิงค์นี้: https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1613006515478595/

 

 

ดูวิดิโอ Youtube คลิกที่ลิงค์นี้: https://youtu.be/eBZhaEiHjr4

 

การเปรียบเทียบตัวเลขจริงกับตัวเลขเท็จเรื่องภาวะตลาดที่อยู่อาศัย
ห้วงเวลา แหล่งข่าว หน่วยเหลือขาย
    จำนวน   ล้านบาท  
    ตัวเลข % ตัวเลข %
ณ ไตรมาสที่ 4/2560 จากข่าว นสพ.    142,000 0%    549,000 0%
  จากศูนย์ข้อมูล AREA    195,227 37%    779,478 42%
ณ ไตรมาสที่ 1/2561 จากศูนย์ข้อมูล AREA    189,574 34%    777,657 42%
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th)

            ตามที่มีข่าวคราวเผยแพร่ผ่านสื่อว่า ขณะนี้มีหน่วยขายรอขายอยู่ทั้งหมด 142,000 หน่วย รวมมูลค่า 549,000 ล้านบาท ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เปิดเผยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง มีลักษณะเป็นเท็จ ทำให้เกิดความไขว้เขวว่าสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์โดยรวม ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งความเข้าใจผิดนี้ จะทำให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนผิดได้

            ดร.โสภณ กล่าวว่าสังคมอย่าได้ไปหลงเชื่อข่าวเท็จที่ว่าที่อยู่อาศัยใน กทม.และปริมณฑลเหลือขาย 142,000 หน่วย ณ สิ้นปี 2560 แต่ในความเป็นจริง ณ ห้วงเวลาดังกล่าว ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย พบว่ามีหน่วยเหลือขาย เหลืออยู่ถึง 195,227 หน่วย ซึ่งมากกว่าตัวเลขตามแหล่งข้าวดังกล่าว ถึง 37% อย่างไรก็ตามศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้สำรวจข้อมูลล้ำหน้าไปถึงไตรมาสที่ 1/2561 แล้ว ปรากฏว่าจำนวนหน่วยที่เหลือขายลดลงเหลือ 189,574 หน่วย แต่ก็ยังมากกว่าตัวเลขที่มีหน่วยงานแห่งหนึ่งรายงานไว้ถึง 34%

            ในแง่ของมูลค่าของหน่วยที่ยังเหลือขายอยู่นั้น หน่วยงานดังกล่าวรายงานว่ามีมูลค่า 549,000 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 แต่ในความเป็นจริงเหลืออยู่ถึง 779,478 ล้านบาท ในห้วงเวลาดังกล่าว หรือเหลือสูงกว่ามีการประมาณการถึงประมาณ อย่างไรก็ตาม ณ ไตรมาสที่ 1/2561 ปรากฏว่ามูลค่าของหน่วยขายที่เหลือ ลดลงเล็กน้อยคือ เหลือ 777,657 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าตัวเลขคลาดเคลื่อนอยู่ถึง 42% หรือเกือครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว

            การนำเสนอตัวเลขให้แลดูต่ำๆ จะได้เห็นว่าตลาดที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำลังไปได้ด้วยดี ทั้งที่ในความเป็นจริงกำลังย่ำแย่นั้น เป็นการบิดเบือนความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิง สื่อต่างๆ จึงควรมีความระมัดระว้งในการนำเสนอข่าว เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการมอมเมาประชาชนด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ  หากนักลงทุนแห่ไปลงทุนโดยไม่รู้ข้อมูลจริง ก็อาจทำให้เจ๊งตามๆ กันไป อันจะยิ่งเป็นการทำลายเศรษฐกิจตกหนักลงไปอีกได้

            ยิ่งกว่านั้นก่อนหน้านี้ก็มีการแพร่ข่าวเท็จว่าตลาดที่อยู่อาศัยส่งสัญญาณดีขึ้น โดยให้เหตุผลว่าอุปทานในไตรมาสของปี 2561ในแง่จำนวนโครงการ จำนวนหน่วย และมูลค่าการพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่าตัวเลขของไตรมาสแรกปี 2560 ข้อค้นพบดังกล่าวเป็นเท็จ เพราะในความเป็นจริงจำนวนโครงการ และจำนวนหน่วยที่เปิดในปี 2560 มีมากกว่าปี 2561 ถึง 13-14%

            การที่หน่วยงานดังกล่าววิเคราะห์ผิดพลาดก็เป็นเพราะมีข้อมูลไม่เพียงพอ จึงเข้าใจว่าการเปิดตัวโครงการในปีที่แล้วมีจำนวนน้อยกว่า อย่างไรก็ตามมูลค่าการพัฒนาในไตรมาสแรกของปีนี้มีมากกว่าปีที่แล้วจริง ทั้งนี้เป็นเพราะโครงการต่าง ๆ เน้นเปิดที่อยู่อาศัยในระดับราคาสูง ส่วนที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนระดับปานกลางและล่างเปิดน้อยกว่าเดิมมาก เพราะเศรษฐกิจไม่ดี กำลังซื้อจึงตกต่ำ การหลงเชื่อข้อมูลที่ผิดอาจนำไปสู่การลงทุนที่ผิดพลาด ดร.โสภณจึงออกมาเตือนดังกล่าว

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กทม.และปริมณฑล
รายการ ไตรมาส 1/2561
  2560 2561 เปลี่ยนแปลง
จำนวนโครงการ 112 96 -14%
จำนวนหน่วย 28,924 25,026 -13%
มูลค่า  95,390 103,443 8%
ราคาเฉลี่ย 3.298 4.133 25%
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)

            ยิ่งกว่านั้นจากการสำรวจข้อมูลของศูนย์ฯ ยังพบว่า ในรอบ 4 เดือนแรกของปี 2561 ปรากฏว่ามีโครงการที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 109 แห่ง รวม  26,590 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 108,280 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 4.072 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหากนำตัวเลขนี้ไปคูณด้วย 12 และหารด้วย 4 และบวกเพิ่มอีก 20% เพื่อให้ได้ตัวเลขประมาณการโดยรวมของทั้งปีโดยเกลี่ยกับการผกผันตามฤดูกาล แล้วนำผลนี้ไปเทียบกับปีที่แล้ว จะพบว่า ปีนี้น่าจะมีโครงการเปิดใหม่ 392 โครงการ 95,724 หน่วย รวมมูลค่า 389,808 ล้านบาท โดยเมื่อเทียบกับข้อมูลปี 2560 จะพบว่า

            จำนวนโครงการลดลง                 4%

            จำนวนหน่วยขายลดลง            -16%        

            มูลค่าการเปิดตัวใหม่ ลดลง      -12%

            ราคาเพิ่มขึ้น                              6%

            การนี้ชี้ว่าภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำลังหดตัวลง เพราะกำลังซื้อลดลงตามลำดับ การพัฒนาที่อยู่อาศัยจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับข้อมูลมากเป็นพิเศษ นักลงทุน นักพัฒนาที่ดิน สถาบันการเงินและประชาชนผู้ซื้อบ้าน ต้องพิจารณาให้ถ้วนถี่ อย่าเชื่อแต่ข่าวในสื่อต่างๆ


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,550 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved