สิ่งดีๆ ที่เห็นในลาว
  AREA แถลง ฉบับที่ 4/2562: วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ลาวมีดีหลายอย่างที่น่าสนใจ แม้จะเป็นสิ่งละอันพันละน้อย แต่ก็น่าสนใจและน่าสังวรไม่น้อย

          ผมไปเวียงจันทน์เพื่อสอนวิชาประเมินค่าทรัพย์สินในระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2561 ผู้เข้าอบรมของผมมีทั้งเจ้าของธุรกิจ นักลงทุน นักวิชาชีพ ตลอดจนอาจารย์มหาวิทยาลัย ได้พบเห็นสิ่งดีๆในลาวที่น่านับถือ เลยรวบรวมมาแบ่งปันกันครับ

          1. ที่สะดุดตาเป็นอย่างแรกก็คือสาวลาว มักนุ่งผ้าซิ่นหรือผ้าถุงของไทย อันถือเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามให้จืดจางช้าลง ผ้าซิ่นของสาวลาวยังมีลวดลายสวยงามมาก แม้แต่นักเรียนก็ยังนุ่ง

          2. พระสงฆ์เดินบิณฑบาตตามถนน ไม่มียืนหน้าตลาดเช่นที่พบเห็นในประเทศไทย ทั้งนี้อาจมีมาตรการควบคุมที่ดีก็เป็นได้ พระบิณฑบาตแต่เช้า แล้วก็รีบกลับวัดไม่มีเอ้อระเหยลอยชายจนถึงสายๆ

          3. ยังพบทั้งคนแก่และคนหนุ่มสาวนั่งรออยู่หน้าถนนอย่างสงบเสงี่ยมนอบน้อมรอตักบาตร แม้จะบางตากว่าที่หลวงพระบางก็ตาม แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาในพุทธศาสนายังเข้มข้น ยิ่งในหลวงพระบางและเมืองเล็กๆ อื่นๆ ก็คงยิ่งพบเห็นภาพผู้คนรอตักบาตรแต่เช้า

          4. ชาวลาวไม่นิยมห้อยพระเครื่อง จึงทำให้ความเข้มข้นของพุทธพาณิชย์มีน้อย พระเครื่องหรือพระบูชามักเก็บไว้ที่บ้าน พระสงฆ์คงไม่เน้นการสร้างพระเครื่องหรือเครื่องรางของขลังอื่นๆ แสดงว่าไม่ส่งเสริมความงมงาย

          5. ในลาวไม่มีการขายหวยเกินราคา มีหวยบนดินออกทุกสัปดาห์ ทำให้มีอาชีพขายหวยบนดินเป็นจำนวนมาก คล้ายกับกรณีหวยบนดินในยุคหนึ่งของไทยซึ่งทำให้เกิดการจ้างแรงงานถึงราว 400,000 คน

          6. บ้านเมืองลาวค่อนข้างสงบไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรง แม้มีฝ่ายต่อต้านรัฐบาลก็เป็นเพียงกระแสส่วนน้อย และไม่ออกมาก่อความรุนแรงบนถนน หรือก่อการ ‘ชัดดาวน์’ เมืองหลวง

          7. นิสัยใจคอของคนลาวก็หลากหลายเช่นคนไทยแต่ลักษณะเด่นที่มักพบก็คือเขามักพูดตรงๆ แต่ไม่รุนแรง (aggressive) เป็นคนขี้เกรงใจคล้ายกับคนไทยภาคอีสาน  ในการคบค้าทำธุรกิจจึงไม่ยากเย็นนัก

          8. ผังเมืองลาวค่อนข้างเป็นระบบระเบียบ อย่างเช่น เมืองสะหวันนะเขตเมื่อเทียบกับเมืองมุกดาหารของไทย จะพบว่าผังเมืองของเขาจัดวางไว้ดีในขณะที่เมืองมุกดาหารเติบโตอย่างขาดการวางผังเท่าที่ควร ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองของทรัพยากร

          ที่ผมรวบรวมมานี้คาดว่ายังไม่ครบ ท่านใดพบเห็นกรณีอื่นอีก ก็โปรดแนะนำผมด้วย ผมจะได้นำมารวบรวมเพิ่มเติม แต่แน่นอน ทุกที่ก็ย่อมมีทั้งสิ่งดีๆ และไม่ดีแตกต่างกันไป เพียงแต่เราควรศึกษาถึงสิ่งดีๆ ส่วนสิ่งที่ไม่ดี เราคงทิ้งไป

        ผมคงไม่ได้เห็นชาติใดดีกว่าชาติไทย แต่สิ่งดีๆ ที่เราเห็นจากชาติอื่นทั่วโลก เราก็พึงศึกษา ปรับใช้ และพึงสังวร

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,327 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved