ดร.โสภณเดินทางไปต่างประเทศ 122 วันในปี 2561
  AREA แถลง ฉบับที่ 34/2562: วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในปี 2561 ผมเดินทางไปต่างประเทศรวมแล้ว 23 ครั้ง ไปนครต่างๆ ราว 26 แห่ง รวมระยะเวลา 122 วันหรือหนึ่งในสามของปี เรียกได้ว่าใน 3 วันจะไปอยู่ต่างประเทศ 1 วัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะไปปฏิบัติภารกิจบรรยาย สำรวจวิจัย ประชุม และดูงานเป็นระยะๆ เพื่อสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ

          ปี 2561 ผมเริ่มต้นด้วยการไปประชุมวิชาการ PRRES ของบรรดาอาจารย์ด้านอสังหาริมทรัพย์ ณ นคร Auckland งานนี้ผมเคยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดที่กรุงเทพมหานครเมื่อราว 10 ปีก่อน จากนั้นก็ไปบรรยายที่ยูกันดาราว 15 วัน มีโอกาสไปพบท่านรัฐมนตรีเมียนมาที่เชิญไปปรึกษาเรื่องการตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนไปประชุมนานาชาติหลายต่อหลายแห่ง

          มาดูกันในรายละเอียด

          17-24 มกราคม 2561 ผมในนามของผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะไปร่วมประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์เอเซียแปซิฟิค (Pacific Rim Real Estate Society โดยมีชื่อย่อว่า PRRES) ณ นครโอ๊กแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์  การประชุมครั้งนี้จะเป็นศูนย์รวมของอาจารย์ด้านอสังหาริมทรัพย์และการประเมินค่าทรัพย์สินจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก

          27 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2561 ผมในฐานะผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะไปสอนวิชาการประเมินค่าทรัพย์สินด้วยแบบจำลองทางสถิติ (Computer-Assisted Mass Appraisal หรือ CAMA) ที่กรุงคัมปาลา ประเทศยูกันดา โดยคำเชิญของ Kampala Capital City Authority (KCCA)

          18-23 กุมภาพันธ์ 2561 ผมเดินทางไปดูงาน ณ ประเทศศรีลังกา โดยส่วนหนึ่งจะไปร่วมจาริกแสวงบุญ และมีกำหนดการเข้าพบ ดร.ดาริน อดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติศรีลังกา เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในกรุงโคลอมโบ

          1-4 มีนาคม 2561 ผมในฐานะกรรมการ ARENA (ASEAN Real Estate Network Alliance) ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียนได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน MAREC (Malaysian Annual Real Estate Convention) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมูลนิธิได้รับเกียรติเป็นองค์กรสนับสนุนการจัดงานนี้ด้วย

          17-23 มีนาคม 2561 ผมในฐานะประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้ไปสำรวจตลาดที่อยู่อาศัย ณ กรุงกาฏมาณฑุ เนปาล โดยถือเป็นการสำรวจที่กว้างขวางที่สุด

          24-25 มีนาคม ผมในฐานะกรรมการ ARENA (ASEAN Real Estate Network Alliance) ได้เดินทางไปประชุม ณ กรุงพนมเปญ ประเทศเวียดนาม และเข้าร่วมการประชุมของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินและนายหน้ากัมพูชาอีกด้วย

          29 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ผมในฐานะประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้นำเสนอแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แก่รัฐบาลเมียนมา ต่อ ท่านรัฐมนตรีกระทรวงขนส่ง ถนน อุตสาหกรรมและไฟฟ้า แห่งประเทศเมียนมา และคณะผู้บริหารกรมผังเมืองและที่อยู่อาศัย ณ ศูนย์ราชการย่างกุ้ง

          13-15 เมษายน 2561 ผมในฐานะประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานมอบรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ของสมาคมอสังหาริมทรัพย์เวียดนาม ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

          21-22 เมษายน 2561 ผมในฐานะในฐานะที่เป็นผู้ตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2537 และเป็นหนึ่งในผู้ "ทำคลอด" ศูนย์ข้อมูลฯ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะที่ปรึกษากระทรวงการคลังในการศึกษาเพื่อการตั้งศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับเชิญจากทางราชการเมียนมา และสมาคมอสังหาริมทรัพย์เมียนมาให้ไปปรึกษาหาลู่ทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเมียนมา

          27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย ในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (FIABCI Thai) ไปร่วมงาน FIABCI World Congress ที่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยช่วงแรกเป็นการประชุมคณะกรรมการ และมีการเลี้ยงรับรองและสัมมนาใหญ่ 3 วัน (30 เมษายน - 2 พฤษภาคม)

          26-29 มิถุนายน 2561 ผมในฐานะ ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เดินทางไปนำเสนอผลการศึกษาตลาดที่อยู่อาศัย ณ กรุงกาฏมาณฑุ ประเทศเนปาล งานนี้จัดขึ้นโดย Brihat Property Solutions

          5-10 มิถุนายน 2561 ผมได้รับเชิญจากสมาคมประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศยูเครน (Association of Banking Valuation Specialists of Ukraine) และสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติแห่งประเทศยูเครน (FIABCI Ukraine) ให้ไปบรรยายในชั้น Master Class ณ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน

          18-20 กรกฎาคม 2561 ผมในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI Thai) พร้อมด้วย น.ส.ปัทมา จันทรานุกูล กรรมการบริหารสมาคม FIABCI-Thai เดินทางไปงานประกาศรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ของสมาคม FIABCI Taiwan ณ กรุงไทเป

          22-25 สิงหาคม 2561 ผมในฐานะประธาน ARENA ในไทย นำคณะ 35 คนไปงาน ARENA (ASEAN Real Estate Network Alliance) ณ กรุงพนมเปญ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมโซฟิเทล ประเทศกัมพูชา เป็นงานประชุมเพื่อนายหน้า ผู้ประเมินและรวมทั้งนักพัฒนาที่ดินเพราะจะเป็นโอกาสในการขายทรัพย์สินให้กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

          5-9 กันยายน 2561 ผมในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (FIABCI-Thai) ได้รับเชิญให้ไปบรรยายที่กรุงฮานอยเรื่องความน่าลงทุนของไทยในด้านอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังให้ ดร.โสภณ พูดถึงเรื่องการประเมินค่าทรัพย์สินอีกด้วย

          22-30 กันยายน 2561 ผมเดินทางไปนครมินนีแอโพลิส (Minneapolis) เพื่อบรรยายเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน ของ International Association of Assessing Officers (IAAO) โดยผมเป็นสมาชิกสมาคมนี้มา 20 ปีแล้ว และเป็นผู้แทนสมาคมในประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนั้น ผมไปพบผู้บริหารสมาคม International Right of Way Association ณ นครลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนียอีกด้วย ทั้งนี้ ดร.โสภณ เคยนำหลักสูตรของทั้งสองสมาคมมาเปิดสอนในประเทศไทยอีกด้วย

          3-5 ตุลาคม 2561 ผมในฐานะกรรมการ ASEAN Real Estate Network Alliance ได้รับเชิญจากสมาคม The Philippine Association of Real Estate Boards Inc. (PAREB) ซึ่งเป็นสมาคมของนักวิชาชีพนายหน้าและผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศฟิลิปปินส์ ให้ไปบรรยายในการประชุมประจำปีของ PAREB ณ กรุงมะนิลา ในหัวข้อ "The Value of Property Price Index to Philippine Investment Market"

          7-13 ตุลาคม 2561 ผมพาคณะนักพัฒนาที่ดินทั้งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงิน และวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อื่น เดินทางไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

          21-22 ตุลาคม 2561 ผมในฐานะประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาเลเซีย (Malaysian Institute of Estate Agents: MIEA) ให้ไปร่วมงานกาลาดินเนอร์เพื่อมอบรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นปี 2561(National Real Estate Awards Gala Dinner 2018) ณ โรงแรมมาริออตต์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

          22-26 ตุลาคม 2561 ผมในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ ประจำประเทศไทย (FIABCI Thai) ได้รับเชิญจากอดีตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (FIABCI International) ในฐานะประธานจัดงาน National Association of Realtors (NAI) ณ นครบังกะลอร์ ประเทศอินเดีย ในการนี้มีการสัมมนาและประชุมวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

          5-9 ธันวาคม 2561 ผมในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (FIABCI-Thai) จะไปประชุม FIABCI Global Business Summit ณ ศูนย์ประชุม Bali Nusa Dua Convention Center

          20-23 ธันวาคม 2561 ผมในฐานะผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดการสอนหลักสูตร AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ (Practical property valuation for investment) ทั้งนี้เป็นความร่วมมือกับคุณโทนี หุมพัน กรรมการผู้จัดการ บจก. Lao Property Valuation Sole

          23-29 ธันวาคม 2561 ผมเดินทางไปศึกษาดูงานและสังเกตการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ณ กรุงปักกิ่ง และมหานครเซี่ยงไฮ้ เพื่อประเมินสถานการณ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

          ในแต่ละนครที่ไปก็ได้เขียนเรื่องราวต่าง ๆ ไว้มากมาย ที่เป็นกรณีการเดินทางก็เขียนในหนังสือ "นิราศในโลกกว้าง: ดร.โสภณ" นอกจากนั้น ผมยังเขียนหนังสืออีกเล่มชื่อ "ดร.โสภณท่องโลก 122 วันปี 61 พาไป 26 นครศึกษาดูงานอสังหาริมทรัพย์" โดยเป็นเรื่องของความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในนครและประเทศต่างๆ ที่มีโอกาสไปเยือน  ผมเชื่อว่าจะเป็นความรู้ประกอบการวิเคราะห์เพื่อบุกตลาดต่างประเทศได้ตามสมควร

          เราต้องไปนอก เพื่อนำสาระความรู้มาปรับใช้ในประเทศไทย


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,695 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved