ที่อยู่อาศัยเหล่านี้ "ห้ามซื้อ-ห้ามพัฒนา"
  AREA แถลง ฉบับที่ 46/2562: วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ด่วน 20 อันดับโครงการที่อยู่อาศัยที่ซื้อแล้ว "แย่" ถือว่า "ห้ามซื้อ-ห้ามพัฒนา" เพราะขายช้ามาก โอกาสที่จะขายหมดมีน้อยมาก

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้สำรวจโครงการที่อยู่อาศัยทั้งหมด 2,197 โครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพบว่า มีโครงการที่อยู่อาศัยบางประเภทขายไม่ออก ติดแหงกอยู่จำนวนหนึ่ง แต่ใช่ว่าในทำเลนั้น ๆ จะทำไม่ได้เลย ยังขึ้นอยู่กับทีมงานขาย สินค้า ทำเล ฯลฯ  แต่นี่เป็นเพียงข้อพึงสังวร

            อันดับที่ 1 เป็นที่อยู่อาศัยประเภท ที่ดินจัดสรร ที่เสนอขายอยู่ในระดับราคา 5.001-10.000 ล้านบาท ตั้งอยู่ในทำเล M1: ตลิ่งชัน มีจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 79 หน่วย สามารถขายไปได้แล้ว 57 ยังเหลือขายอยู่ 22 หน่วย หรือขายไปได้แล้ว 72% ปรากฏว่ามีอัตราการขายเดือนละ 0.0% ต่อเดือน หรือาจจะหมดในเวลา n.a. เดือน เพราขายอืดมาก

            อันดับที่ 2 เป็นที่อยู่อาศัยประเภท ห้องชุด ที่เสนอขายอยู่ในระดับราคา < 0.500 ล้านบาท ตั้งอยู่ในทำเล G4: ศรีนครินทร์-อุดมสุข มีจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 2400 หน่วย สามารถขายไปได้แล้ว 1912 ยังเหลือขายอยู่ 488 หน่วย หรือขายไปได้แล้ว 80% ปรากฏว่ามีอัตราการขายเดือนละ 0.3% ต่อเดือน หรือาจจะหมดในเวลา 342.86 เดือน ซึ่งถือว่านานเกินกว่าจะเป็นไปได้

            อันดับที่ 3 เป็นที่อยู่อาศัยประเภท ห้องชุด ที่เสนอขายอยู่ในระดับราคา 0.500-1.000 ล้านบาท ตั้งอยู่ในทำเล D6: นวมินทร์ มีจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 1290 หน่วย สามารถขายไปได้แล้ว 1130 ยังเหลือขายอยู่ 160 หน่วย หรือขายไปได้แล้ว 88% ปรากฏว่ามีอัตราการขายเดือนละ 0.3% ต่อเดือน หรือาจจะหมดในเวลา 322.50 เดือน ซึ่งถือว่านานเกินกว่าจะเป็นไปได้

            อันดับที่ 4 เป็นที่อยู่อาศัยประเภท ที่ดินจัดสรร ที่เสนอขายอยู่ในระดับราคา 3.001-5.000 ล้านบาท ตั้งอยู่ในทำเล H9: บางนา-ตราด กม.30 ขึ้นไป มีจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 300 หน่วย สามารถขายไปได้แล้ว 223 ยังเหลือขายอยู่ 77 หน่วย หรือขายไปได้แล้ว 74% ปรากฏว่ามีอัตราการขายเดือนละ 0.3% ต่อเดือน หรือาจจะหมดในเวลา 300.00 เดือน ซึ่งถือว่านานเกินกว่าจะเป็นไปได้

            อันดับที่ 5 เป็นที่อยู่อาศัยประเภท ห้องชุด ที่เสนอขายอยู่ในระดับราคา < 0.500 ล้านบาท ตั้งอยู่ในทำเล N3: รัตนาธิเบศร์-ท่าอิฐ มีจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 287 หน่วย สามารถขายไปได้แล้ว 266 ยังเหลือขายอยู่ 21 หน่วย หรือขายไปได้แล้ว 93% ปรากฏว่ามีอัตราการขายเดือนละ 0.3% ต่อเดือน หรือาจจะหมดในเวลา 287.00 เดือน ซึ่งถือว่านานเกินกว่าจะเป็นไปได้

            อันดับที่ 6 เป็นที่อยู่อาศัยประเภท ทาวน์เฮาส์ ที่เสนอขายอยู่ในระดับราคา 0.500-1.000 ล้านบาท ตั้งอยู่ในทำเล A7: พหลโยธิน-วังน้อย มีจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 275 หน่วย สามารถขายไปได้แล้ว 203 ยังเหลือขายอยู่ 72 หน่วย หรือขายไปได้แล้ว 74% ปรากฏว่ามีอัตราการขายเดือนละ 0.4% ต่อเดือน หรือาจจะหมดในเวลา 275.00 เดือน ซึ่งถือว่านานเกินกว่าจะเป็นไปได้

            อันดับที่ 7 เป็นที่อยู่อาศัยประเภท ตึกแถว ที่เสนอขายอยู่ในระดับราคา 3.001-5.000 ล้านบาท ตั้งอยู่ในทำเล K1: พระรามที่ 2 กม.1-10 มีจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 474 หน่วย สามารถขายไปได้แล้ว 404 ยังเหลือขายอยู่ 70 หน่วย หรือขายไปได้แล้ว 85% ปรากฏว่ามีอัตราการขายเดือนละ 0.4% ต่อเดือน หรือาจจะหมดในเวลา 237.00 เดือน ซึ่งถือว่านานเกินกว่าจะเป็นไปได้

            อันดับที่ 8 เป็นที่อยู่อาศัยประเภท ห้องชุด ที่เสนอขายอยู่ในระดับราคา < 0.500 ล้านบาท ตั้งอยู่ในทำเล A7: พหลโยธิน-วังน้อย มีจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 190 หน่วย สามารถขายไปได้แล้ว 159 ยังเหลือขายอยู่ 31 หน่วย หรือขายไปได้แล้ว 84% ปรากฏว่ามีอัตราการขายเดือนละ 0.5% ต่อเดือน หรือาจจะหมดในเวลา 190.00 เดือน ซึ่งถือว่านานเกินกว่าจะเป็นไปได้

            อันดับที่ 9 เป็นที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว ที่เสนอขายอยู่ในระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาท ตั้งอยู่ในทำเล H8: บางนา-ตราด กม.10-30 มีจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 541 หน่วย สามารถขายไปได้แล้ว 464 ยังเหลือขายอยู่ 77 หน่วย หรือขายไปได้แล้ว 86% ปรากฏว่ามีอัตราการขายเดือนละ 0.6% ต่อเดือน หรือาจจะหมดในเวลา 180.33 เดือน ซึ่งถือว่านานเกินกว่าจะเป็นไปได้

            อันดับที่ 10 เป็นที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว ที่เสนอขายอยู่ในระดับราคา >20.000 ล้านบาท ตั้งอยู่ในทำเล G5: ลาดกระบัง มีจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 136 หน่วย สามารถขายไปได้แล้ว 97 ยังเหลือขายอยู่ 39 หน่วย หรือขายไปได้แล้ว 71% ปรากฏว่ามีอัตราการขายเดือนละ 0.7% ต่อเดือน หรือาจจะหมดในเวลา 136.00 เดือน ซึ่งถือว่านานเกินกว่าจะเป็นไปได้

            อันดับที่ 11 เป็นที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว ที่เสนอขายอยู่ในระดับราคา 10.001-20.000 ล้านบาท ตั้งอยู่ในทำเล K6: กาญจนาภิเษก-เพชรเกษม มีจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 373 หน่วย สามารถขายไปได้แล้ว 273 ยังเหลือขายอยู่ 100 หน่วย หรือขายไปได้แล้ว 73% ปรากฏว่ามีอัตราการขายเดือนละ 0.8% ต่อเดือน หรือาจจะหมดในเวลา 124.33 เดือน ซึ่งถือว่านานเกินกว่าจะเป็นไปได้

            อันดับที่ 12 เป็นที่อยู่อาศัยประเภท ห้องชุด ที่เสนอขายอยู่ในระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาท ตั้งอยู่ในทำเล B4: ชินเขต-ท่าทราย มีจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 729 หน่วย สามารถขายไปได้แล้ว 633 ยังเหลือขายอยู่ 96 หน่วย หรือขายไปได้แล้ว 87% ปรากฏว่ามีอัตราการขายเดือนละ 0.8% ต่อเดือน หรือาจจะหมดในเวลา 121.50 เดือน ซึ่งถือว่านานเกินกว่าจะเป็นไปได้

            อันดับที่ 13 เป็นที่อยู่อาศัยประเภท ทาวน์เฮาส์ ที่เสนอขายอยู่ในระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาท ตั้งอยู่ในทำเล E5: ฉลองกรุง มีจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 550 หน่วย สามารถขายไปได้แล้ว 516 ยังเหลือขายอยู่ 34 หน่วย หรือขายไปได้แล้ว 94% ปรากฏว่ามีอัตราการขายเดือนละ 0.9% ต่อเดือน หรือาจจะหมดในเวลา 110.00 เดือน ซึ่งถือว่านานเกินกว่าจะเป็นไปได้

            อันดับที่ 14 เป็นที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว ที่เสนอขายอยู่ในระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาท ตั้งอยู่ในทำเล A4: รังสิต คลอง 1-7 มีจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 109 หน่วย สามารถขายไปได้แล้ว 87 ยังเหลือขายอยู่ 22 หน่วย หรือขายไปได้แล้ว 80% ปรากฏว่ามีอัตราการขายเดือนละ 0.9% ต่อเดือน หรือาจจะหมดในเวลา 109.00 เดือน ซึ่งถือว่านานเกินกว่าจะเป็นไปได้

            อันดับที่ 15 เป็นที่อยู่อาศัยประเภท บ้านแฝด ที่เสนอขายอยู่ในระดับราคา 1.001-2.000 ล้านบาท ตั้งอยู่ในทำเล A5: รังสิต คลอง 7-14 มีจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 538 หน่วย สามารถขายไปได้แล้ว 460 ยังเหลือขายอยู่ 78 หน่วย หรือขายไปได้แล้ว 86% ปรากฏว่ามีอัตราการขายเดือนละ 0.9% ต่อเดือน หรือาจจะหมดในเวลา 107.60 เดือน ซึ่งถือว่านานเกินกว่าจะเป็นไปได้

            อันดับที่ 16 เป็นที่อยู่อาศัยประเภท บ้านแฝด ที่เสนอขายอยู่ในระดับราคา 3.001-5.000 ล้านบาท ตั้งอยู่ในทำเล K6: กาญจนาภิเษก-เพชรเกษม มีจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 537 หน่วย สามารถขายไปได้แล้ว 419 ยังเหลือขายอยู่ 118 หน่วย หรือขายไปได้แล้ว 78% ปรากฏว่ามีอัตราการขายเดือนละ 0.9% ต่อเดือน หรือาจจะหมดในเวลา 107.40 เดือน ซึ่งถือว่านานเกินกว่าจะเป็นไปได้

            อันดับที่ 17 เป็นที่อยู่อาศัยประเภท ห้องชุด ที่เสนอขายอยู่ในระดับราคา 0.500-1.000 ล้านบาท ตั้งอยู่ในทำเล K4: อ้อมน้อย มีจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 1390 หน่วย สามารถขายไปได้แล้ว 1103 ยังเหลือขายอยู่ 287 หน่วย หรือขายไปได้แล้ว 79% ปรากฏว่ามีอัตราการขายเดือนละ 0.9% ต่อเดือน หรือาจจะหมดในเวลา 106.92 เดือน ซึ่งถือว่านานเกินกว่าจะเป็นไปได้

            อันดับที่ 18 เป็นที่อยู่อาศัยประเภท บ้านแฝด ที่เสนอขายอยู่ในระดับราคา 3.001-5.000 ล้านบาท ตั้งอยู่ในทำเล M3: ทวีวัฒนา-พุทธมณฑล 4 มีจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 212 หน่วย สามารถขายไปได้แล้ว 179 ยังเหลือขายอยู่ 33 หน่วย หรือขายไปได้แล้ว 84% ปรากฏว่ามีอัตราการขายเดือนละ 0.9% ต่อเดือน หรือาจจะหมดในเวลา 106.00 เดือน ซึ่งถือว่านานเกินกว่าจะเป็นไปได้

            อันดับที่ 19 เป็นที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว ที่เสนอขายอยู่ในระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาท ตั้งอยู่ในทำเล A6: ลำลูกกา มีจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 937 หน่วย สามารถขายไปได้แล้ว 740 ยังเหลือขายอยู่ 197 หน่วย หรือขายไปได้แล้ว 79% ปรากฏว่ามีอัตราการขายเดือนละ 1.0% ต่อเดือน หรือาจจะหมดในเวลา 104.11 เดือน ซึ่งถือว่านานเกินกว่าจะเป็นไปได้

            อันดับที่ 20 เป็นที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว ที่เสนอขายอยู่ในระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาท ตั้งอยู่ในทำเล A7: พหลโยธิน-วังน้อย มีจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 310 หน่วย สามารถขายไปได้แล้ว 248 ยังเหลือขายอยู่ 62 หน่วย หรือขายไปได้แล้ว 80% ปรากฏว่ามีอัตราการขายเดือนละ 1.0% ต่อเดือน หรือาจจะหมดในเวลา 103.33 เดือน ซึ่งถือว่านานเกินกว่าจะเป็นไปได้

            อย่างไรก็ตามใช่ว่าในแต่ละประเภทบ้าน ระดับราคาและ ณ ทำเลนั้นๆ จะขายไม่ได้ดีเยี่ยงนี้ แต่ขึ้นอยู่กับราคาที่ขาย ทำเล ทีมขายและอื่นๆ อีกด้วย


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 18,382 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved