ดร.โสภณพาไหว้เจ้าฉลองตรุษจีน
  AREA แถลง ฉบับที่ 55/2562: วันอังคารที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่จีน ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) จึงร่วมสืบสานประเพณีจีนด้วยการพาแม่และน้องชาย-น้องสาวไหว้เจ้าฉลองตรุษจีนในศาลเจ้าและพุทธสถานต่างๆ ในอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อครอบครัวและทิศทั้ง 6 

 

โปรดดูคลิปต่อไปนี้ : https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1950821365030440/ 

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,041 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved