เมืองโบราณเฮียราโปลิส (Hierapolis) ตุรกี
  AREA แถลง ฉบับที่ 105/2562: วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562  ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้เดินทางไปเยือนเมืองโบราณเฮียราโปลิส (Hierapolis) ซึ่งมีอายุราว 2,000 ปี ซึ่งมีทั้งโรงละครขนาดใหญ่ สระอาบน้ำคลีโอพัตรา และปราสาทปุยฝ้าย นอกจากนี้ยังมีการขึ้นบอลลูนชมเมือง รวมทั้งเยี่ยมชมร้านเครื่องหนังเลื่องชื่อ ในประเทศตุรกี จึงได้ถ่ายทอดมาให้ทุกท่านได้ชม 

 

เที่ยวเมืองโบราณเฮียราโปลิส (Hierapolis) 
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1990012411111335?sfns=mo 

 

บอลลูนแห่งปราสาทปุยฝ้าย ตุรกี 
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1990331047746138?sfns=mo 

 

ร้านเครื่องหนังเลื่องชื่อ Caliga Pelle ตุรกี 
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1990333267745916?sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 932 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved